woensdag, 16. maart 2022 - 14:07 Update: 16-03-2022 15:15

Geen sprake van grensoverschrijdend gedrag, voorzitter politiebond ACP hervat werk

gerrit-van-de-kamp-acp
Foto: Politievakbond ACP
Baarn

Gerrit van de Kamp hervat zijn werk als voorzitter bij Politiebond ACP. 'Uit onderzoek, na twee anonieme meldingen, is geen grensoverschrijdend gedrag geconstateerd', zo laat de politievakbond ACP woensdag weten.

'Zware wissel'

Het bondsbestuur realiseert zich terdege dat de afgelopen weken een zware wissel hebben getrokken op diverse betrokkenen, zoals de anonieme melders, de voorzitter met zijn gezin, de werkorganisatie, de vrijwilligers en leden. ‘Wij realiseren ons dat dit proces anders had moeten verlopen.' Het bondsbestuur spreekt haar vertrouwen uit in Van de Kamp als voorzitter van de ACP.

Excuses

Het bondsbestuur biedt hem en zijn gezin, als ook de collega’s in de werkorganisatie en de vele vrijwilligers waar de vereniging op steunt, haar excuses aan voor het gelopen proces. Uiteraard zal het bondsbestuur de lessen in deze opmaken en hier lering uit trekken.

'Hiërarchische sturingsstijl tegen het licht'

Het bondsbestuur heeft in goed overleg met Van de Kamp besloten hem als voorzitter te houden onder voorwaarde dat samen kritisch naar de interne cultuur gekeken wordt en gewerkt wordt aan een andere manier van sturen en leidinggeven. Uit het onderzoek blijkt dat Van de Kamp een spilfunctionaris binnen de ACP is met een hiërarchische sturingsstijl. Hiermee willen niet alle mensen binnen de organisatie omgaan. Ook hier wil het bestuur rekening mee houden. De ACP-werkorganisatie, het bondsbestuur en de voorzitter gaan samen verkennen welke normen en waarden gewenst zijn om een gezonde, veilige en plezierige werksfeer voor iedereen te hebben.

Onderzoek

De ACP staat als belangenbehartigende organisatie voor een transparant en integer proces naar alle betrokkenen. Het bondsbestuur heeft de afgelopen weken, na twee anonieme meldingen, getracht om een objectief beeld te vormen, onder andere door breed extern onderzoek te laten doen. Het bondsbestuur heeft alle verzamelde gegevens tot zich genomen om zo zorgvuldig en objectief mogelijk tot een besluit te kunnen komen.

Impact

De afgelopen weken hebben grote impact op alle betrokkenen gehad: de anonieme melders, de voorzitter, zijn werk- en privé-omgeving. Daarnaast de werkorganisatie met 60 medewerkers waarvan velen zijn opgestaan en nadrukkelijk hebben aangegeven zich niet te herkennen in wat er over hun voorzitter werd gezegd. Tot slot de vrijwilligers die actief zijn voor de ACP en de samenwerkingspartners.

Verandering

De ACP vindt het belangrijk dat als mensen zich onveilig voelen, zij dit, al dan niet anoniem, kunnen melden. Daarom is, na de twee anonieme meldingen, ook tijdelijk een externe vertrouwenspersoon beschikbaar geweest naast de twee interne vertrouwenspersonen van de ACP.

'Waardering als mensen naar voren stappen'

De ACP besteedde al aandacht aan veiligheid, cultuur en communicatie en zal dit in de toekomst verder intensiveren. 'Zij waardeert het als mensen naar voren stappen, als er een indicatie is dat veilig, gezond en prettig werken in het geding is. Samen met de voorzitter gaat dan ook gekeken worden hoe het anders kan', aldus de ACP.