dinsdag, 22. maart 2022 - 16:52 Update: 23-03-2022 14:15

Eerste Kamer: Stop voorbereidingen grootschalig datacentrum Zeewolde

datacenter-server-internet
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag/Zeewolde

De Eerste Kamer stemde heeft dinsdag gestemd voor motie van senator Koffeman (PvdD) die de regering verzoekt de gemeente Zeewolde op grond van strijdigheid met het algemeen belang te dwingen voorlopig te stoppen met de verdere voorbereidingen om de bouw van een grootschalig datacentrum mogelijk te maken.

Striktere regels nodig

De Eerste Kamer wil dat er eerst striktere regels voor grootschalige datacentra komen. De fracties van GroenLinks, D66, Fractie-Nanninga, PvdA, PVV, SP, ChristenUnie, PvdD, FVD, Fractie-Otten, SGP en 50PLUS steunden de motie, de fracties van VVD en CDA stemden tegen. De OSF-fractie was afwezig.

Minister Hugo de Jonge

De gemeente Zeewolde heeft publiekrechtelijk een bestemmingsplan voor de bouw van het datacentrum van 166 hectare voor het bedrijf Meta (moederbedrijf van Facebook) vastgesteld. Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wil daar in het kader van behoorlijk bestuur niet meer aan tornen. 

Privaatrechtelijke eisen

De minister en de gemeente overleggen nog wel over de privaatrechtelijke eisen van het kabinet voor de verkoop van de grond - in eigendom van het Rijk - voor het datacentrum. Die eisen gaan onder meer over energiegebruik, terugwinning van energie en een aantal milieueisen.

Motie Koffeman

De Eerste Kamer nam in december 2021, toen het huidige kabinet-Rutte IV nog niet was aangetreden, een motie van Koffeman aan om de verkoop van de grond voor het datacentrum op te schorten. Senator Koffeman voerde in een interpellatie met minister De Jonge op dinsdag 15 maart als extra argument aan dat de nieuwe regeringscoalitie zwaardere eisen heeft vastgelegd voor de vestiging van toekomstige datacentra. Koffeman wil dat voor het datacentrum in ieder geval extra eisen voor energieopwekking, gebruik van water en het gebruik van restwarmte, alvorens vergunningen worden afgegeven.

Categorie:
Provincie: