vrijdag, 25. maart 2022 - 9:25 Update: 25-03-2022 9:26

Beschikbaar inkomen huishoudens 2,6 procent hoger in 2021

portemonnee-geld
Foto: Archief EHF
Den Haag

In 2021 was het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens 2,6 procent hoger dan een jaar eerder, aldus het CBS op basis van nieuwe cijfers over de financiën van huishoudens. De toename is vooral toe te schrijven aan een stijging van de beloning van werknemers, door hogere cao-lonen en meer banen. De hypotheekschuld groeide met 33,3 miljard euro naar 783,0 miljard euro. Dit is de sterkste stijging na 2007.

Beloning werknemers draagt meest bij aan stijging huishoudinkomen

Het inkomen van zowel werknemers als zelfstandigen lag hoger dan in 2020. De totale beloning van werknemers groeide met 4 procent. Het aantal werknemersbanen was 2,0 procent hoger en het aantal gewerkte uren groeide met 4,0 procent. De cao-loonstijging kwam op 2,2 procent uit. Het gemengd inkomen lag 7,7 procent hoger dan een jaar eerder.

De stijging van het totaal aan ontvangen uitkeringen bedroeg 3,3 procent. Er zijn vooral meer AOW- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen uitgekeerd. Het aantal werkloosheidsuitkeringen lag echter lager dan in 2020. De ontvangen sociale voorzieningen waren hoger, mede doordat er meer studiefinanciering werd ontvangen. Huishoudens betaalden 3,6 procent meer belastingen en sociale premies.

Categorie: