woensdag, 30. maart 2022 - 14:37 Update: 30-03-2022 14:46

Uitwerking Wet toekomst pensioenen (Wtp) aangeboden aan Tweede Kamer

Tweede Kamer
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

In 2019 hebben het kabinet en sociale partners in het Pensioenakkoord een breed pakket aan maatregelen met elkaar afgesproken. Vandaag is de uitwerking daarvan in de Wet toekomst pensioenen (Wtp) door minister Carola Schouten (Pensioenen) aan de Tweede Kamer aangeboden voor behandeling.

Behandeling in 2e en 1e kamer

De nieuwe pensioenwet sluit aan bij de huidige arbeidsmarkt, biedt eerder perspectief op indexatie en behoudt de sterkste elementen uit het oude pensioenstelsel. Na behandeling en akkoord in de beide kamers krijgen werkgeversorganisaties, vakbonden en pensioenfondsen nog enkele jaren om de wijzigingen door te voeren en de deelnemers hierover te informeren.

'Grote modernisering voor al die miljoenen Nederlanders'

'Zo’n grote modernisering ondernemen we niet voor de pensioensector of voor de politiek. Dat doen we voor al die miljoenen Nederlanders die tijdens hun werkzame leven bouwen aan een adequaat inkomen voor de oude dag. Nederlanders moeten kunnen blijven rekenen op een goed pensioen en daar ook vertrouwen in hebben. Dit wetsvoorstel draagt daar aan bij en daarom ben ik blij met deze mijlpaal', aldus minister Schouten.

'Toekomstbestendig en eerlijker pensioenstelsel met beter perspectief op geïndexeerd pensioen'

Ons doel was een toekomstbestendig en eerlijker pensioenstelsel met een beter perspectief op een geïndexeerd pensioen. Dat is gelukt. Tegelijkertijd zijn veel goede dingen uit het oude stelsel behouden, zoals de kracht van collectiviteit en de solidariteit tussen generaties. We zien dat eerder behaalde mijlpalen, het vertragen van de verhoging van de AOW-leeftijd en eerder met pensioen bij zwaar werk, ervoor zorgen dat mensen gezonder de eindstreep halen', zegt Tuur Elzinga, voorzitter vakbond FNV.

'Betere aansluiting op de arbeidsmarkt'

Een beter inzicht in je pensioen en meer kans op verhoging van je pensioen. Op alle fronten verbeteren we het stelsel met elkaar, zodat het stelsel weer beter aansluit op de arbeidsmarkt. Én zodat iedereen kan vertrouwen op een goed pensioen met stabiele premies', zegt Ingrid Thijssen, voorzitter VN0-NCW. 

Wet toekomst pensioenen

De wet schept in de eerste plaats ruimte voor nieuwe pensioencontracten die eerder perspectief bieden op een koopkrachtig pensioen. Het pensioen wordt straks beweeglijker en sluit beter aan bij de economische ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Als het goed gaat met de economie, dan gaat het verwachte pensioen of de uitkering omhoog. Gaat het economisch slechter? Dan kan het omlaag gaan. In de pensioencontracten wordt echter beter aangesloten bij de risicohouding van de deelnemers. 

Ouderen en jongeren

Jongeren hebben de tijd om meevallers en tegenvallers in de beleggingen op te vangen. Naarmate je ouder wordt, is er minder ruimte om deze tegenvallers op te vangen. Daarom zorgen we ervoor dat de beweeglijkheid van de uitkering minder groot wordt als je (bijna) met pensioen bent. Zo voorkomen we onaangename verrassingen als je vlak voor je pensioen zit.

Transparanter en persoonlijker

Het tweede doel van dit wetsvoorstel is om pensioen voor de deelnemers transparanter en persoonlijker te maken. Iedereen gaat pensioen opbouwen via een premieregeling. De pensioenpremie staat centraal en wordt voor alle leeftijden gelijk. Met de nieuwe regels voor pensioen zien deelnemers duidelijker hoeveel geld zij en hun werkgever stoppen in hun pensioen en hoe snel dit bedrag groeit.

Categorie:
Provincie: