donderdag, 31. maart 2022 - 19:54 Update: 31-03-2022 20:01

Gedupeerde toeslagouders met uit huis geplaatste kinderen extra ondersteund

Ruim 9.000 Amsterdamse arme kinderen krijgen kledingbonnen
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Gedupeerden van de toeslagenaffaire van wie de kinderen uit huis zijn geplaatst, krijgen extra ondersteuning. 'Vanaf 4 april is voor hen een onafhankelijk landelijk ondersteuningsteam beschikbaar', zo meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid donderdag.

Rechtstreeks aanmelden

'Gedupeerde ouders en kinderen die met een uithuisplaatsing te maken hebben (gehad) kunnen zich rechtstreeks aanmelden bij dit team', schrijft minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

'Situatie van ouders en kinderen in beeld brengen'

Het team is onafhankelijk en is er voor de ouders en kinderen. In het team zitten procesbegeleiders die een luisterend oor bieden aan gedupeerde ouders. Zij brengen de situatie van deze ouders en kinderen in beeld. Niet elk gezin is hetzelfde en er spelen vaak meerdere problemen, daarom is maatwerk aan de orde. Met het gezin wordt bekeken wat hun wensen zijn en wat er mogelijk is. 

Veiligheid en ontwikkeling kind staat centraal

De veiligheid en ontwikkeling van het kind staan daarbij altijd centraal. Vervolgens kan de procesbegeleider helpen om samen met hulpverleners die al bij het gezin betrokken zijn, de ouder(s) en kind(eren) verder begeleiden. Zo kunnen nieuwe inzichten worden opgedaan en kunnen nog onbekende oplossingen en mogelijkheden worden gezocht om de levensomstandigheden of de gezinssituatie te verbeteren.

Gesproken met gedupeerde ouders

De minister heeft recent met gedupeerde ouders gesproken. 'Hun verhalen over hoe de toeslagenaffaire heeft bijgedragen aan de situatie waarin ze met hun gezin terecht zijn gekomen, hebben diepe indruk op mij gemaakt. Ik wil het goed voor deze ouders en kinderen regelen. Dit zijn we ook aan hen verplicht', aldus Weerwind

Aanvulling

Het Ondersteuningsteam is een aanvulling op de hulp vanuit de hersteloperatie toeslagen en de extra inspanningen van gemeenten, jeugdbescherming en de Raad voor de Kinderbescherming die al voor ouders beschikbaar is.

Kosteloze rechtsbijstand

Gedupeerde ouders kunnen al kosteloos gebruik maken van rechtsbijstand binnen de hersteloperatie kinderopvangtoeslag. Nieuw is dat gedupeerde ouders kosteloze hulp kunnen ontvangen van een gespecialiseerde advocaat als zij zich willen verweren tegen   een uithuisplaatsing.  Samen met de Raad voor Rechtsbijstand en de Nederlandse Orde van Advocaten wordt hiervoor een subsidieregeling gemaakt.

Onafhankelijk onderzoek

De Inspectie Justitie en Veiligheid onderzoekt in samenwerking met de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd de jeugdbeschermingsketen in relatie tot de kinderopvangtoeslag. Ze is gestart met dit onderzoek en rondt dit onderzoek naar verwachting aan het eind van dit jaar af. De minister gaat in gesprek met de Tweede Kamer om te horen of er aanvullend onderzoek nodig is, bijvoorbeeld met het instellen van een commissie.

Categorie:
Provincie: