vrijdag, 1. april 2022 - 12:00 Update: 01-04-2022 12:07

Sterfte in maart toegenomen, vooral 65-plussers maar geen oversterfte

Uitvaart-graf-bloemen
Den Haag

In de laatste week van maart overleden naar schatting 3.600 mensen. 'Dat zijn er iets meer dan in de week ervoor toen zijn er 3.567 mensen overleden, ongeveer 400 meer dan verwacht', zo meldt het CBS vrijdag.

Wlz-zorggebruikers en 65-plussers

'In heel maart overleden ongeveer 500 meer mensen dan verwacht. De sterfte was vooral hoger onder Wlz-zorggebruikers en 65-plussers', aldus het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Geen oversterfte

Sinds week 10 ligt het aantal overledenen boven de verwachte sterfte, maar binnen het interval van gewoonlijke fluctuaties, zodat er geen sprake is van oversterfte. Daarvoor lag de sterfte acht weken onder de verwachte sterfte. Gemiddeld overleden in maart per week ruim 100 meer mensen dan verwacht, in februari overleden wekelijks gemiddeld bijna 150 mensen minder dan verwacht.

Sterfte in maart vooral bij Wlz-zorggebruikers hoger dan verwacht

De sterfte bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz), zoals bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen, bleef op basis van de schatting in week 12 ongeveer gelijk aan het aantal overledenen in de week ervoor. De sterfte onder de overige bevolking nam wel toe. Er overleden ruim 1.400 Wlz-zorggebruikers (200 meer dan verwacht) en 2 200 mensen van de overige bevolking (200 meer dan verwacht). In heel maart overleden bijna 350 meer Wlz-zorggebruikers dan verwacht voor die maand. De sterfte onder de overige bevolking was in maart bijna 200 meer dan de verwachte sterfte.

Hogere sterfte in maart vooral bij 65-plussers

De sterfte onder 80-plussers nam in week 12 verder toe: er overleden naar schatting 2.100 mensen van 80 jaar of ouder. Dat zijn er 250 meer dan verwacht voor deze periode. In heel maart overleden bijna 200 meer 80-plussers dan verwacht voor die maand. Onder mensen van 65 tot 80 jaar overleden in week 12 naar schatting 1.100 mensen, ongeveer 150 meer dan verwacht. Voor de tweede week op rij is er sprake van lichte oversterfte in deze leeftijdsgroep. In heel maart overleden ongeveer 250 meer mensen van 65 tot 80 jaar dan verwacht. Onder mensen jonger dan 65 jaar was de sterfte in week 12 naar schatting 400, ongeveer evenveel als verwacht. Voor deze leeftijdsgroep was de sterfte in maart ongeveer 50 meer dan de verwachte sterfte voor die maand.

Categorie:
Provincie: