zondag, 3. april 2022 - 9:21 Update: 03-04-2022 9:21

Provincie Utrecht tekent voor duurzame woningbouw

duurzame-bouw-woning
Foto: Provincie Utrecht
Utrecht

De provincie Utrecht heeft de ambitie dat er jaarlijks 10.000 woningen worden gebouwd, maar wel op een duurzame, toekomstbestendige manier. 'Om deze ambitie te behalen, moet er veel veranderen in de manier waarop er gebouwd wordt en de materialen die worden gebruikt', zo heeft de provincie laten weten.

'Voorbeeldfunctie'

'Ik vind dat wij als provincie een voorbeeldfunctie hebben naar onze gemeenten als het gaat om duurzaam bouwen. Ik ben dan ook erg blij dat veel Utrechtse gemeenten, maar ook partijen uit de bouwwereld, de intentie hebben dit convenant te ondersteunen. Ook de aansluiting van de MRA heeft het aantal deelnemers fors vergroot. En ik hoop dat veel partijen uit de rest van Nederland, zoals provincies, gemeenten, Rijk, en belangenorganisaties in de bouw zich bij het convenant willen aansluiten', aldus Gedeputeerde Rob van Muilekom.

Convenant duurzame woningbouw

Afspraken hierover worden vastgelegd in het convenant duurzame woningbouw. Dit wordt ondertekend door vele partijen, waaronder de provincie Utrecht. Hierdoor kunnen er sneller, duurzame en betaalbare woningen worden gebouwd. Het officiële tekenmoment is op 23 juni.

Duurzame appartementen

Vanuit gemeenten en markpartijen kwam het signaal dat de behoefte groot is om op het gebied van duurzame woningbouw afspraken te maken. Bijvoorbeeld over circulariteit, natuurinclusief bouwen, klimaatadaptatie en energiegebruik. Het convenant besteedt aandacht aan deze thema’s. Afspraak is dat er meer gedaan wordt dan minimaal wettelijk is vereist. De provincie zet zich in om zoveel mogelijk partijen bij elkaar te brengen om samen dit convenant uit te voeren.

Samenwerking

Inmiddels is de Metropool Regio Amsterdam (MRA) aangesloten om samen met de provincie Utrecht dit convenant uitwerking te geven. Deze samenwerking zorgt ervoor dat er inmiddels 3 provincies, 57 gemeenten, 8 waterschappen, ruim 30 corporaties en vele bouwbedrijven hebben aangegeven zich bij het convenant aan te sluiten.

Categorie:
Provincie: