zondag, 3. april 2022 - 15:20 Update: 03-04-2022 15:30

De verschillende manieren om goederen te vervoeren

containers-schip-vervoer
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Rotterdam

Stel je voor. Voor jouw webshop verkoop je producten die in het buitenland worden geproduceerd en naar Nederland vervoerd moeten worden. Of wellicht dat jij normaliter niets te maken had met andere landen, maar door uitbreiding van jouw assortiment dit opeens wel krijgt. In alle voorgaande gevallen is het van belang om je te verdiepen in de verschillende manieren waarop goederen vanuit het buitenland naar in dit geval Nederland vervoerd kunnen worden. De keuze is namelijk enorm, maar elke manier van vervoer heeft zo zijn voor- en nadelen. Daarnaast hebben sommige type transport flinke ontwikkelingen doorgemaakt de afgelopen periode. Wij vertellen je graag meer.

Verschillende manieren waarop goederen vervoerd kunnen worden

Kies jij ervoor om goederen vanuit het buitenland naar Nederland te vervoeren, dan kan dit via de weg, de zee, het spoor of de lucht. In sommige uitzonderlijke gevallen kan dit zelfs via pijpleidingen onder de grond, alhoewel dit maar voor een specifieke groep producten weggelegd is. Hieronder zullen wij per type vervoer kort de voor- en nadelen benoemen, om jou zo hopelijk een iets beter beeld te geven van welk type vervoer het beste bij jouw onderneming past.

Vervoer via de zee

Wanneer je goederen vervoerd via zee, dan kan dit door middel van schepen en containers. Door een zeecontainer te kopen of een zeecontainer te huren kan je namelijk gemakkelijk gebundeld producten verschepen. Het voordeel van dit type transport is dat je de kosten kan beperken door containers te delen, je ondanks dit wel grote hoeveelheden kunt vervoeren, het een betaalbare manier van vervoeren en relatief milieuvriendelijk is. Een nadeel is dat je niet alle plekken per schip kunt bereiken en transport vaak nog via de weg of het spoor moet plaatsvinden om op de plek van bestemming aan te komen. Oftewel, met enkel transport via zee ben je er vaak nog niet.

Vervoer via het spoor

Het vervoeren van goederen via het spoor is de perfecte manier van vervoer wanneer je goederen hebt die zwaar en groot zijn. Echter liggen de investeringskosten vaak hoger dan bijvoorbeeld het vervoer via de weg en worden personeels- en brandstofkosten vaak onderschat.

Vervoer via de lucht

Wil jij snel en vaak goederen vervoeren, dan is transport via de lucht een goede optie. Ondanks dit is het net als bij vervoer via de zee zo dat niet elke plek even goed bereikbaar is en je dus ook vaak gedwongen bent dit type transport te combineren met vervoer via het spoor of via de weg. Toch is dit een populaire manier van transport.

Vervoer via de weg

Goederen transporteren via de weg is vaak erg flexibel, snel en zorgt voor een beperkt aantal investeringskosten. Een nadeel van dit type transport is echter wel dat het flink bijdraagt aan de milieuvervuiling vanwege de hoeveelheid broeikasgassen welke het uitstoot en het kan zorgen voor een hoop file. 

Flinke ontwikkelingen binnen de zeevaart

Uiteraard heeft elk type goederenvervoer zijn voordelen en nadelen, maar zijn dit geen statische gegevens. Het is dan ook van groot belang om eventuele ontwikkelingen bij te houden.

Zo zijn er voornamelijk binnen de zeetransport de afgelopen jaren een hoop ontwikkelingen te zien, met name sinds de uitbraak van COVID-19 welke vanaf februari 2020 zorgde voor flink wat onrust en paniek in de wereld. De uitbraak was namelijk niet alleen een klap voor de gezondheidszorg, maar ook voor de economie. Vanwege alle onzekerheden hielden veel consumenten de hand op de knip, waardoor de vraag naar producten afnam. Dit resulteerde aan de ene kant niet alleen in minder verkopen in winkels, maar ook in chaos in Aziatische fabrieken en havens. De dalende vraag leidde namelijk direct tot minder productie, waarnaast veel fabrieken ook nog eens kregen te kampen met Corona uitbraken onder het personeel. Dit alles zorgde ervoor dat veel fabrieken stil kwamen te liggen, net als de werkgelegenheid in en rondom de havens.

Hier kwam verandering in toen de vraag toch weer sneller op gang kwam dan van tevoren werd gedacht. Echter was het toen juist zo dat de vraag snel op gang kwam, maar het aanbod niet. Veel Aziatische fabrieken liepen namelijk nog flink achter qua productie, draaiden nog niet op volle toeren vanwege ziek personeel of hadden te maken met een tekort aan containers omdat deze op verkeerde plekken (leeg) stil lagen. Tel hier ook nog de opstopping in het Suezkanaal bij op en je begrijpt dat de chaos binnen de zeetransport compleet was.

Ondanks dat wij hiervoor als een van de voordelen van vervoer via zee vertelden dat het een betaalbare manier van transport is, zie je dat bepaalde ontwikkelingen of onvoorziene omstandigheden ervoor kunnen zorgen dat dit zomaar plotsklaps kan veranderen. De voorgaande ontwikkelingen binnen de zeetransport hebben er namelijk voor gezorgd dat de prijs van een container sinds de uitbraak van COVID-19 met meer dan 500% is gestegen vanwege onder andere het tekort aan containers. Dit maakt dat transport via zee wellicht opeens toch niet meer zo betaalbaar is als dat voorheen werd gezegd. 

Besef wel dat wanneer je er toch voor kiest om goederen te transporteren via de zee, dit zorgt voor een grotere kostenpost welke uiteindelijk toch linksom of rechtsom terugverdiend moet worden. De meeste producenten hebben er dan ook noodgedwongen voor moeten kiezen om de prijs van producten te verhogen, wat uiteraard niet alleen nadelig is voor jou als ondernemer maar ook voor de consument. Uiteindelijk kunnen hogere prijzen natuurlijk ook zorgen voor minder vraag en dus minder omzet. Ondernemers en producenten die voorheen via de zee transporteren zijn hierdoor ook op zoek naar alternatieven, waaronder vervoer via bijvoorbeeld het spoor (indien mogelijk) en productie dichterbij.

Kortom, de keuze is enorm maar elke vorm van transport heeft zijn eigen voordelen en nadelen. Van belang is echter dat je altijd op de hoogte bent en blijft van de laatste ontwikkelingen, om zo zeker te weten dat je een weloverwogen beslissing neemt en je je bewust bent van de eventuele gevaren. Welk type transport sluit het beste aan bij jouw onderneming?

Categorie:
Provincie:
Tag(s):