maandag, 4. april 2022 - 16:29 Update: 04-04-2022 16:49

Amsterdamse politie: 'verbinding in de wijken staat onder druk'

agenten-politieauto
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Amsterdam

De verbinding in de wijken staat onder druk, er is minder blauw op straat en het contact met burgers en zaken als vroegsignalering lijden daaronder. Dit blijkt onder andere uit het trendbeeld van 2022 van de politie Amsterdam die terugblikt op de belangrijkste trends, ontwikkelingen en risico’s voor de eenheid. Dit meldt de politie Eenheid Amsterdam maandag.

Vooruitblik

'Maar kijken we ook vooruit naar wat ons de komende jaren te wachten kan staan. Het trendbeeld 2022 geeft inzicht in de dynamiek van het politiewerk door voorbij de criminaliteitscijfers te kijken. Het is gebaseerd op de kennis en ervaringen van vele professionals uit het veiligheidsdomein: Wat zien en maken zij mee in hun dagelijks werk, en waar maken zij zich zorgen over?', stelt de politie. 

Capaciteit

Het is helder dat voor de politie het tekort aan politiecapaciteit knelpunt nummer één is. Tegelijkertijd is de buitenwereld veeleisend, zowel kwantitatief als qua specialistische inzet. De verbinding in de wijken staat onder druk, er is minder blauw op straat en het contact met burgers en zaken als vroegsignalering lijden daaronder. 

Maatschappelijk ongenoegen 

In het trendbeeld wordt ook uitvoerig ingegaan op de gevolgen van de corona pandemie en de vele demonstraties van 2021. Politiemedewerkers beschrijven dat dit veel van ze heeft gevraagd. En de coronapandemie gaf polarisatie een impuls en een voedingsbodem: het wij/zij denken is toegenomen en meer uitgesproken. Dit speelt zowel in de politieke arena als tussen burgers uit alle lagen van de bevolking.

Categorie:
Provincie: