dinsdag, 5. april 2022 - 11:37

VEH: Isolatieprogramma is verbetering bij verduurzamen woning

isolatie-bouwmaterialen-woning-energie-duurzaam
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Amersfoort

Vereniging Eigen Huis is blij dat het Nationaal Isolatieprogramma huiseigenaren gaat helpen hun woningen makkelijker te isoleren. De vereniging pleit hier al lange tijd voor.

Vorig jaar juni stuurde Vereniging Eigen Huis de Tweede Kamer een brief waarin werd gepleit voor een ambitieus isolatieprogramma. Ook pleitte de vereniging voor extra aandacht voor huiseigenaren met een laag energielabel.

Cindy Kremer, directeur Vereniging Eigen Huis: “We zijn blij dat het kabinet heeft geluisterd naar de signalen van maatschappelijke organisaties. Het Nationaal Isolatieprogramma bevat veel concrete verbeteringen, maar de meeste maatregelen zullen niet eerder dan in 2023 in werking treden. Mensen die hun huis nu energiezuiniger willen maken kunnen dit jaar nog niet worden geholpen met de nieuwe subsidiemogelijkheden. Een bijkomend probleem is het tekort aan gekwalificeerd personeel en installaties zoals (hybride) warmtepompen en zonnepanelen. Die zorg is hiermee niet weggenomen.”

Versoepeling en versimpeling van subsidies

Onderzoek van de vereniging liet zien dat veel huiseigenaren wel willen isoleren, maar dat gebrek aan geld, kennis én de ingewikkelde subsidiemaatregelen vaak flinke barrières vormen (*). De vereniging verwacht dat het Nationaal Isolatieprogramma veel van deze belemmeringen wegneemt. Zo worden subsidiemaatregelen aangepast en krijgen mensen meer hulp bij het isoleren van hun woning.

Een woningeigenaar ontvangt nu alleen subsidie als er twee of meer isolatiemaatregelen gelijktijdig worden genomen. Vanaf januari 2023 is al subsidie mogelijk bij één isolatiemaatregel. Ook worden mogelijkheden onderzocht om isolatiesubsidie toe te kennen aan doe-het-zelvers.

Voor mensen met een slecht geïsoleerde woning (label E,F,G) komt er extra ondersteuning, waarbij gemeenten het voortouw moeten nemen. Voor VvE’s is een centrale regeling aangekondigd die het aanvragen en uitvoeren van maatregelen moet gaan versimpelen en versoepelen. Ook kleine VvE’s komen in de tweede helft van 2022 voor verduurzaming in aanmerking voor financiering via het Nationaal Warmtefonds. Het Nationaal Isolatieprogramma stuurt aan op 2,5 miljoen geïsoleerde woningen in 2030.

Categorie:
Provincie: