dinsdag, 12. april 2022 - 9:36 Update: 12-04-2022 14:19

Aantal verkeersslachtoffers met ernstig letsel blijft stijgen

Amsterdam

Het aantal verkeersslachtoffers met ernstig letsel is in tien jaar tijd (2012-2021) met 18 procent gestegen, blijkt uit recent onderzoek van VeiligheidNL, kenniscentrum voor letselpreventie. In 2021 zijn 110.000 verkeersslachtoffers behandeld op de Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling, waarvan 66.600 met ernstig letsel. Een derde van de slachtoffers met ernstig letsel is een fietser van 55 jaar of ouder.

Stijgende trend vooral veroorzaakt door enkelvoudige fietsongevallen

Twee derde van de verkeersslachtoffers die in 2021 op de SEH-afdeling werden behandeld was een fietser. Binnen de groep fietsers vallen de meeste slachtoffers in de leeftijd van 55 jaar en ouder (44%) en van 12 tot en met 24 jaar (19%). Bij fietsers met ernstig letsel is in de periode 2012-2021 sprake van een stijgende trend (+29%). Deze stijgende trend wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging van het aantal enkelvoudige fietsongevallen (+26%). Onder fietsers van 55 jaar en ouder steeg het aantal enkelvoudige fietsongevallen zelfs met 42 procent.

Stijging in het aantal letsels na een ongeval met de elektrische fiets

In het vervolgonderzoek fietsongevallen 2021 zien we in de leeftijdsgroep van 12-17 jaar meer SEH-bezoeken als gevolg van een ongeval met een elektrische fiets ten opzichte van 2016 (22% versus 4%). Tevens laat ons onderzoek zien dat slachtoffers die op een elektrische fiets reden een verhoogd risico lopen op een letsel waarvoor een SEH-behandeling nodig was dan slachtoffers die op een gewone fiets reden. Martijntje Bakker, directeur/bestuurder VeiligheidNL zegt hierover het volgende: “Elektrische fietsen worden steeds normaler in het verkeer, voor jong en oud. Verdiepend onderzoek zal moeten uitwijzen hoeveel groter dat verhoogd risico is en moeten duiden welke oorzaken hier ten grondslag aan liggen.”

Een kwart van de fietsslachtoffers met ernstig letsel had hersenletsel

Van de bijna vijftigduizend fietsslachtoffers die in 2021 met ernstig letsel1 de SEH-afdeling bezochten, had ruim twee derde een fractuur en een op de vier hersenletsel. In een jaar tijd ruim elfduizend fietsslachtoffers met hersenletsel, waarvan ruim de helft 55 jaar of ouder was. Preventie is essentieel om het tij te keren.

Fietshelm vermindert kans op hersenletsel substantieel

Uit ditzelfde onderzoek blijkt dat het dragen van een fietshelm de kans op hersenletsel met een derde vermindert. Van de fietsslachtoffers op een gewone fiets droeg 3 procent een helm en op een elektrische fiets 2 procent.

Categorie:
Provincie: