dinsdag, 12. april 2022 - 14:12 Update: 12-04-2022 16:05

Boete van 3,7 miljoen euro voor Belastingdienst voor bijhouden zwarte lijst FSV

belastingdienst-kantoor
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de Belastingdienst een boete op van 3,7 miljoen euro opgelegd vanwege de jarenlange illegale verwerking van persoonsgegevens in de Fraude Signalering Voorziening (FSV). Dit meldt de AP dinsdag. Dat was een zwarte lijst waarop de Belastingdienst signalen van fraude bijhield. Met vaak grote gevolgen voor mensen die onterecht op de lijst stonden.

'Geen wettelijke basis '

De AP constateerde tijdens onderzoek naar FSV een lange lijst aan overtredingen van de privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 'Zo had de Belastingdienst geen wettelijke basis (grondslag) voor het verwerken van de persoonsgegevens op de lijst. Zonder zo’n AVG-grondslag is het verwerken van persoonsgegevens verboden', aldus de AP.

Onterecht als fraudeur geregistreerd

Ook klopten de persoonsgegevens vaak niet. Hierdoor stonden mensen onterecht als mogelijke fraudeur geregistreerd. Verder was de beveiliging van de lijst niet op orde. En werd de interne privacytoezichthouder van de Belastingdienst niet op tijd betrokken bij de opzet van de lijst.

Levens overhoop

Deze boete is de hoogste die de AP ooit oplegde. Dat is vanwege de ernst van de overtredingen, de gevolgen voor grote aantallen mensen en het feit dat de overtredingen zo lang voortduurden. 'De Belastingdienst heeft met FSV de rechten van de 270.000 mensen die op die lijst stonden op ongekende wijze geschonden. Ruim 6 jaar lang. Mensen werden vaak onterecht als fraudeur bestempeld, met vreselijke gevolgen. Stond je in FSV, dan kregen sommigen geen betalingsregeling of kwam je niet in aanmerking voor schuldsanering. De Belastingdienst heeft met FSV levens overhoop gehaald', stelt AP-voorzitter Aleid Wolfsen.

Discriminatie

Uit eigen onderzoek van de Belastingdienst bleek bovendien dat medewerkers de instructie kregen om het risico op fraude mede te baseren op zaken als nationaliteit en uiterlijk van mensen. Wolfsen: ‘Had je een Turkse, Marokkaanse of Oost-Europese nationaliteit? Dan werd je zonder goede reden vanwege die nationaliteit nader onderzocht. Deze discriminatie is onacceptabel. Ook noemde de Belastingdienst bijvoorbeeld giften aan moskeeën en hoge medicijnkosten van mensen met Oost-Europees klinkende achternamen bij voorbaat als risicofactor voor fraude.’

Vaker de fout in

Bij het vaststellen van de hoogte van de boete woog de AP ook mee dat de Belastingdienst al vaker ernstige overtredingen van de AVG beging. Zo constateerde de AP in 2018 dat de Belastingdienst persoonsgegevens slecht beveiligde.

BSN ZZP'ers 

En legde de AP de Belastingdienst in 2020 een verwerkingsverbod op voor het illegaal gebruiken van het burgerservicenummer (BSN) in het btw-identificatienummer van zelfstandigen. Bovendien kreeg de Belastingdienst in 2021 een boete van 2,75 miljoen euro van de AP, vanwege een discriminerende en onrechtmatige werkwijze in de Toeslagenaffaire.

'Zeer grote verantwoordelijkheid'

Wolfsen: ‘De Belastingdienst is meerdere keren in de fout gegaan. Terwijl juist de Belastingdienst een zeer grote verantwoordelijkheid heeft tegenover de mensen in Nederland. Die zijn immers van de Belastingdienst afhankelijk. Je kunt niet besluiten om je toeslagen maar ergens anders aan te vragen of je belastingaangifte ergens anders te doen. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat de Belastingdienst zorgvuldig met hun gegevens omgaat. In de zaak-FSV bleek dat dus ook weer niet het geval.’

Categorie:
Provincie: