dinsdag, 19. april 2022 - 11:43

Vorderingen over COVID-19 vaccins afgewezen

Hamer rechtbank
Foto: PX
Den Haag

De vorderingen van Viruswaarheid en de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP) over COVID-19 vaccins zijn vandaag door het gerechtshof Den Haag afgewezen. Viruswaarheid en NVKP vorderden een bevel aan de Nederlandse Staat om de toediening van COVID-19 vaccins stop te zetten en de adviezen van de Gezondheidsraad over deze vaccins in te trekken. Het betreft een kort geding.

De voorzieningenrechter had de vorderingen in eerste aanleg afgewezen. Het Haagse hof heeft het vonnis van de voorzieningenrechter bekrachtigd. Naar het oordeel van het hof hebben Viruswaarheid en de NVKP niet voldaan aan de eisen om een collectieve actie te kunnen instellen. Viruswaarheid en de NVKP hebben onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij voldoen aan de in de wet opgenomen representativiteitseis.

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: