dinsdag, 19. april 2022 - 17:05 Update: 19-04-2022 17:11

Russische invasie van Oekraïne vertraagt economische groei

Russische invasie van Oekraïne vertraagt economische groei
Foto: fbf
Brussel

De mondiale economische vooruitzichten zijn ernstig achteruitgegaan, grotendeels als gevolg van de Russische invasie van Oekraïne. Dat stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een vooruitzicht op de wereldeconomie.

Deze crisis ontvouwt zich zelfs nu de wereldeconomie nog niet volledig is hersteld van de pandemie. Zelfs vóór de oorlog was de inflatie in veel landen gestegen als gevolg van onevenwichtigheden tussen vraag en aanbod en beleidsondersteuning tijdens de pandemie, wat leidde tot een verkrapping van het monetaire beleid. De laatste lockdowns in China kunnen nieuwe knelpunten in de wereldwijde toeleveringsketens veroorzaken.

In de eurozone groeit de economie naar verwachting met 2,8 procent. In januari verwachtte het IMF nog een groei van 3,9 procent voor de eurolanden. Voor Nederland is de verwachting een economische groei van drie procent dit jaar.

In deze context zal de oorlog, naast zijn onmiddellijke en tragische humanitaire impact, de economische groei vertragen en de inflatie verhogen. De algemene economische risico's zijn fors toegenomen en beleidsafwegingen zijn nog uitdagender geworden.

Vergeleken met onze prognose van januari hebben we onze projectie voor de wereldwijde groei neerwaarts bijgesteld tot 3,6 procent in zowel 2022 als 2023. Dit weerspiegelt de directe impact van de oorlog tegen Oekraïne en sancties tegen Rusland, waarbij beide landen naar verwachting een sterke krimp zullen ervaren. De groeivooruitzichten voor dit jaar voor de Europese Unie zijn neerwaarts herzien met 1,1 procentpunt als gevolg van de indirecte effecten van de oorlog, waarmee ze de op één na grootste bijdrage leveren aan de algehele neerwaartse bijstelling.

Voedsel

Het risico neemt toe dat de inflatieverwachtingen afdrijven van de inflatiedoelstellingen van de centrale bank, wat leidt tot een agressievere verkrappingsreactie van beleidsmakers. Bovendien kunnen stijgingen van voedsel- en brandstofprijzen ook het vooruitzicht op sociale onrust in armere landen aanzienlijk vergroten.

In deze moeilijke omgeving zullen volgens het IMF beleidsmaatregelen op nationaal niveau en multilaterale inspanningen een belangrijke rol spelen. Centrale banken zullen hun beleid resoluut moeten aanpassen om ervoor te zorgen dat de inflatieverwachtingen op middellange en lange termijn verankerd blijven.

 

Categorie:
Provincie: