woensdag, 20. april 2022 - 18:50

'Belangrijk dat alle vormen van huiselijk geweld aandacht krijgen'

huiselijk geweld
Foto: fbf
Amsterdam

Het persoonlijk verhaal van Jaimie Vaes in de talkshow Khalid & Sophie is helaas het verhaal van 2,6 procent van de vrouwen en 1,2 procent van de mannen in Nederland. Zij zijn slachtoffer van fysiek- en/of seksueel geweld. Niet éénmalig, maar structureel en regelmatig. Huiselijk geweld kent veel gezichten en is helemaal niet zo zwart-wit zoals vaak gedacht wordt. Dit zegt Nelleke Westerveld van Movisie

Westerveld: 'Huiselijk geweld is een ernstig en complex maatschappelijk probleem. Zo zijn er in het eerste halve jaar van 2021 24 vrouwen en 4 mannen om het leven gebracht door hun (ex-)partner. Maar huiselijk geweld is meer dan alleen maar (dodelijk) fysiek geweld.'

Huiselijk geweld komt voor op heel veel verschillende manieren. Het varieert van psychisch geweld tot fysiek geweld tot seksueel geweld. We zien dat partners elkaar vernederen, uitschelden en belachelijk maken. Maar we zien ook dat één partner de ander isoleert, lichamelijk pijn doet en psychisch kwetst. Soms is dat maar één keer per jaar. Soms is dat dagelijks. Huiselijk geweld is licht grensoverschrijdend, maar ook ernstig grensoverschrijdend. Het verschilt in elke situatie in ernst, aard, frequentie en duur.

'Ook de context, oftewel de leefsituatie van mensen, waarin huiselijk geweld ontstaat is divers. Er kunnen stress bevorderende factoren en problemen een rol spelen bij huiselijk geweld, zoals werkloosheid, armoede of verslaving', aldus Westerveld. 'Of er is sprake van extreme opvoedstress of ernstige psychische problemen bij één van de partners. Ook kan huiselijk geweld ontstaan uit extreme jaloezie, controle, dwang, genderopvattingen of een machtsverschil.'

'Het patroon in gewelddadige relaties is dat, na de eerste verliefdheid, fricties en barsten ontstaan. Teleurstellingen stapelen zich op en er ontstaan uitbarstingen met verwijten die uitgroeien tot steeds ernstigere incidenten. Maar na die incidenten volgen er ook verzoeningen. En beloftes om het anders en beter te doen. Er is hoop en de verwachting dat het goed kan komen. Er zijn mooie herinneringen en liefdevolle momenten. Als huiselijk geweld steeds ernstiger wordt en steeds vaker voorkomt, dan zien we dat mensen vervreemden van eigen wensen en behoeften. Ze raken in een overlevingsstand. En zijn niet goed in staat meer om keuzes te maken. Ook vervreemding draagt eraan bij dat mensen lang in een relatie van huiselijk geweld blijven.'

Huiselijk geweld is volgens Westerveld niet zwart-wit. 'Het kent juist heel veel gezichten en heel veel kleuren. Het valt te vergelijken met de diversiteit aan kleuren op het schilderspalet van een schilder. Het is klein, groot, dodelijk, alleen met woorden of door een verkrachting. Huiselijk geweld is wederzijds of éénzijdig. Het is éénmalig, dagelijks, voortkomend uit macht, of veroorzaakt door stress of onmacht. Het is belangrijk dat deze verscheidenheid goed in beeld wordt gebracht. Het draagt bij aan de oplossing die past.'

Categorie:
Provincie: