vrijdag, 22. april 2022 - 16:53 Update: 22-04-2022 16:58

Energietransitie glastuinbouw wordt versneld om in 2040 klimaatneutraal te zijn

kas-kweker-klimaat
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

De glastuinbouwsector moet versneld de energietransitie door om klimaatneutraal te worden in 2040. 'Het kabinet presenteert daarvoor een samenhangend pakket met zowel duurzame subsidiemogelijkheden als fiscale aanpassingen die de juiste financiële prikkels creëren om te investeren in duurzame energie in plaats van aardgas', zo meldt het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vrijdag.

Versnelling

Met dit pakket ondersteunt het kabinet een versnelling ten opzichte van de afspraken uit het coalitieakkoord en de miljoenennota 2021. De voorlopige doelstelling voor de glastuinbouw in 2030 komt daarmee op een bandbreedte van 4,3 tot 4,8 Mton CO2-equivalenten. Dit schrijft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

'Emissiereductie van 60%'

Nederland wil conform het coalitieakkoord koploper zijn bij het tegengaan van de opwarming van de aarde. Het kabinet richt zich bij de uitwerking van beleidsmaatregelen op een emissiereductie van 60%. Alle sectoren, waaronder de glastuinbouw, dragen bij aan het realiseren van deze emissiereductie.

Kabinet ziet veel potentie om koploper te zijn

In de glastuinbouwsector ziet het kabinet veel potentie om koploper te zijn in energiezuinige en circulaire productie van hoogwaardige groenten, bloemen en planten. Daarvoor is een versnelling van de energietransitie nodig. Dat is geen eenvoudige opgave voor de sector, ook gezien de hoge gasprijzen van dit moment en onzekerheden door geopolitieke ontwikkelingen.

'Betere financiële prikkels te creëren'

Minister Staghouwer: “Typerend voor de glastuinbouwsector vind ik de drijfveer van ondernemers om hoogwaardige producten te leveren én om altijd te blijven innoveren. Dat is ook broodnodig om de energietransitie door te komen. Ondernemers vragen de overheid duidelijkheid voor de toekomst zodat zij investeringen kunnen doen die op termijn ook rendabel zijn. Het kabinet komt hen daarin graag tegemoet door de koers te schetsen, betere financiële prikkels te creëren en subsidieregelingen ter ondersteuning aan te bieden. Uiteindelijk is het aan de ondernemer zelf om keuzes te maken in zijn of haar bedrijfsvoering.”