maandag, 2. mei 2022 - 10:44 Update: 02-05-2022 14:30

Record aantal meldingen van ongelijke behandeling

Foto van dossier mappen papier | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Het College voor de Rechten van de Mens heeft de jaarlijkse zogenoemde discriminatiemonitor gepubliceerd. Hieruit blijkt dat er vorig jaar een record aantal meldingen is gedaan van ongelijke behandeling. Men kreeg 5286 meldingen te verwerken, waarvan het bijna de helft ging om discriminatie.

Uit de monitor valt op te maken dat de discriminatie veelal te maken had met een handicap of een chronische ziekte. Daarnaast kreeg men 450 meldingen van discriminatie op geslacht en bijna zeshonderd meldingen van racisme. Laatst genoemde vloeide veelal voort uit de kinderopvangtoeslagaffaire.

Ook corona speelde een rol in het gevoel gediscrimineerd te worden. Het college ontving 2328 meldingen door de invoering van het coronatoegangsbewijs. Wettelijk gezien konden deze meldingen niet direct worden gezien als discriminatie.