woensdag, 11. mei 2022 - 17:32 Update: 12-05-2022 9:40

Minister De Jonge: streven naar 30% sociale huurwoningen per gemeente

deurbel-huisnummer-flat-huurwoning
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Er moet binnen Nederland een betere verdeling komen als het gaat om het aantal sociale huurwoningen in de woningvoorraad. Het streven is dat alle gemeenten naar 30% sociale huurwoningen toegroeien. 'Zo komen er voldoende sociale huurwoningen beschikbaar én komt er een betere verdeling over het land', zo meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties woensdag.

'Vinden passende woning steeds moeilijker'

Het vinden van een passende en betaalbare woning is voor veel mensen moeilijk. Voor mensen die zich in een kwetsbare positie vinden, zoals bijvoorbeeld dak- en thuislozen, statushouders of mensen die uitstromen uit een intramurale instelling, is de uitdaging nog groter. 

Middeninkomens

Gemeenten die al ruim voldoen aan de 30% kunnen zich concentreren op de bouw van woningen voor middeninkomens (koop en huur). Daarnaast moet elke gemeente een woonzorgvisie en een huisvesting- of urgentieverordening opstellen. Hierin wordt vastgesteld wat er nodig is aan ondersteuning en hoe bepaalde aandachtsgroepen met voorrang een woning kunnen krijgen.

'Meer sociale woningen bouwen dus'

'Iedereen verdient een thuis. Voor mensen die extra zorg en aandacht nodig hebben is het vaak lastig om een geschikte woning te vinden. Elke gemeente heeft de verantwoordelijkheid om haar eerlijke deel te nemen en te zorgen voor voldoende woningen voor deze groepen. Meer sociale woningen bouwen dus en zorgen dat er voldoende ondersteuning is', aldus minister De Jonge.

Categorie:
Provincie: