donderdag, 19. mei 2022 - 13:53

Minder studieuitval in opleidingen in zorg en welzijn

Verpleegsters
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Den Haag

De uitval onder eerstejaarsstudenten op het gebied van zorg en welzijn is voor mbo-, hbo- en universitaire opleidingen de afgelopen tien jaar gedaald. In studiejaar 2020/’21 bedroeg de totale studieuitval in zorg en welzijn 21 procent. In studiejaar 2010/’11 was dat nog 28 procent. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS uit het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn over opleidingen binnen de sector zorg en welzijn (inclusief kinderopvang).

De afname van de uitval van eerstejaarsstudenten was het grootst in het mbo. In studiejaar 2010/’11 viel 27 procent van de eerstejaars uit, in 2020/’21 was dat 18 procent. Ook in het hbo nam de uitval af. In studiejaar 2010/’11 viel 31 procent van de eerstejaars uit, in 2020/’21 26 procent. Bij de opleidingen aan de universiteit was de afname van studieuitval het laagst. In studiejaar 2010/’11 viel 22 procent van de eerstejaars uit, in 2020/’21 was dat 21 procent. In 2020/’21 was de studieuitval juist weer iets toegenomen ten opzichte van 2019/’20. Toen was de uitval 19 procent.

Studieuitval hoogst bij hbo-opleidingen

In studiejaar 2020/’21 viel 26 procent van de eerstejaarsstudenten van hbo-opleidingen uit. Van alle hbo-opleidingen op het gebied van zorg en welzijn was de studieuitval in 2020/’21 het hoogst bij de opleidingen Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) (69 procent), Oefentherapie Cesar (57 procent) en Toegepaste Gerontologie (48 procent). Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Toegepaste Gerontologie trokken in 2020/’21 minder dan 30 studenten. De lage instroom bij Sociaal Pedagogische Hulpverlening komt doordat deze opleiding is opgegaan in de nieuwe opleiding Social Work. Social Work is een samenvoeging van een aantal opleidingen: Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en Culturele en Maatschappelijk Vorming.

 

Categorie:
Provincie:
Tag(s):