dinsdag, 24. mei 2022 - 14:57 Update: 24-05-2022 15:11

Politie ziet toename in 3D-geprinte wapens

3d-print-vuurwapen-politie
Foto: Politie Landelijke Eenheid
Driebergen

De politie in binnen- en buitenland treft steeds vaker 3D-geprinte vuurwapens aan. Dit meldt de politie dinsdag.

Onderzoek 

Om dit fenomeen in kaart te brengen, is de Landelijke Eenheid medio 2021 gestart met een onderzoek naar 3D-geprinte vuurwapens: naar de gevaarzetting en de omvang van het probleem in Nederland. Hieruit blijkt er sinds 2021 een forse toename van inbeslagnames van deze geprinte vuurwapens of onderdelen. Ook blijkt dat een van de meest aangetroffen varianten niet betrouwbaar is.

3D-geprint wapen

Het team, onderdeel van de Dienst Landelijke Recherche (DLR) onderzocht hoe goed de vuurwapens functioneren om vervolgens de gevaarzetting te kunnen bepalen. Ook werden verschillende types onderzocht. Dit soort wapens kan volledig 3D-geprint zijn, maar de meeste modellen bestaan deels uit metalen onderdelen. Het begon met eenvoudige handvuurwapens, maar tegenwoordig zijn er zelfs 3D-geprinte vuurwapens beschikbaar die semi-automatisch vuren.

Duidelijk toename 3D-geprinte vuurwapens

Langere tijd waren er signalen dat 3D-geprinte vuurwapens in opkomst zouden zijn. Het aanbod van gebruiksklare 3D-geprinte vuurwapens is momenteel klein ten opzichte van het aanbod conventionele vuurwapens. Wel ziet de politie een duidelijke toename van Nederlandse inbeslagnames. Vorig jaar werden in 14 onderzoeken in Nederland 3D-geprinte vuurwapens en geprinte onderdelen in beslag genomen en ook dit jaar zijn er al diverse van deze vuurwapens aangetroffen.

'Printer-werkplaatsen'

Ook werd een aantal werkplaatsen aangetroffen, bestemd voor het op grotere schaal printen van vuurwapens. In de voorgaande jaren werden er nagenoeg geen 3D-geprinte vuurwapens of onderdelen inbeslaggenomen in Nederland. In andere landen zijn 3D-geprinte vuurwapens aangetroffen bij terroristische aanslagen, zoals bij de aanslag op een synagoge in Halle (Duitsland). De politie houdt de ontwikkelingen rondom 3D-geprinte vuurwapens daarom nauwlettend in de gaten.

Gevaarlijk

De meest aangetroffen variant van een 3D-geprint vuurwapen is niet betrouwbaar. Dit hebben zelfbouw van een aantal wapens en diverse schietproeven met in beslag genomen vuurwapens aangetoond. Er traden meerdere storingen en mankementen op. De voornaamste redenen zijn de productiefouten en het falende materiaal. Bij 3D-geprinte vuurwapens onderkent de politie dat niet alleen criminele netwerken, maar ook andere groepen interesse kunnen vormen vanwege de toegankelijkheid van deze vuurwapens. In vergelijking tot conventionele vuurwapens hoeft er bij deze vuurwapens geen sprake te zijn van tussenkomst van handelaren die vuurwapens uit het buitenland halen. Daarom is het noodzakelijk om de toegang tot deze wapens zoveel mogelijk tegen te gaan.

Strafbaar

Het team heeft zich ook gericht op het huidige juridisch kader. Het bezitten, vervaardigen en verhandelen van een vuurwapen of essentiële onderdelen is strafbaar volgens de Wet Wapens en Munitie. Dat geldt ook voor een 3D-geprint vuurwapen. Het publiceren of bezitten van de ontwerpen van 3D-geprinte vuurwapens (de zogenaamde blauwdrukken) is niet strafbaar. Echter, het verspreiden van deze blauwdrukken kan grote gevolgen hebben. Betrokkenheid kan strafbare voorbereiding of medeplichtigheid opleveren, waardoor diegenen die hieraan bijdragen gestraft kunnen worden. Politie en justitie willen dat de huidige wetgeving ter discussie wordt gesteld.

Categorie:
Provincie: