donderdag, 26. mei 2022 - 11:31 Update: 26-05-2022 11:36

Kabinet keert € 218,5 miljoen voor energiebesparende maatregelen huishoudens eerder uit

Proef met energiebesparend abonnement in Overijssel
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Vanwege de urgente problemen die huishoudens op dit moment ervaren door de hoge energieprijzen, wil het kabinet vrijgemaakt geld, om huishoudens te helpen bij het verduurzamen van hun woning, eerder uitkeren aan gemeenten. Dit schrijft minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aan de Eerste en Tweede Kamer.

Totaal 218,5 miljoen euro

Ook wordt er € 68,5 miljoen van het Nationaal Isolatieprogramma uit 2021 beschikbaar gesteld voor de lokale isolatieaanpak van gemeenten. Eind vorig jaar is € 150 miljoen vrijgemaakt om huishoudens te helpen bij het verduurzamen van hun woning. In maart is door het kabinet besloten daar € 150 miljoen extra bovenop te doen om energiebesparende maatregelen te nemen.

'Zoveel mogelijk kwetsbare huishoudens helpen'

Minister De Jonge: ‘Gemeenten zijn met de € 150 miljoen die begin dit jaar is uitgekeerd actief van start gegaan. Met dit geld hebben zij zo snel mogelijk zo veel mogelijk kwetsbare huishoudens kunnen helpen. Vanwege de toegenomen ernst en omvang van de problemen door de gestegen energieprijzen wil het kabinet het extra geld aan de gemeenten snel uitkeren om de bestaande aanpak te intensiveren en uit te breiden. Zo kunnen huishoudens op korte termijn worden ondersteund om energiebesparende maatregelen te nemen.’

Energiearmoede bij 550.000 huishoudens

Het CBS constateert dat voor huishoudens met een laag inkomen en variabel of aflopend energiecontract de energiekosten als aandeel van het besteedbaar inkomen veel harder stijgen. TNO rekende vorig najaar dat ongeveer 550 duizend huishoudens te maken hebben met energiearmoede: ze hebben hoge energiekosten, wonen vaak in een huis dat niet goed is geïsoleerd en hebben een laag inkomen. 

Nog urgenter

De omvang van deze groep is volgens het CBS door de huidige ontwikkelingen groter geworden en ook de ernst van de problematiek is met stijgende energieprijzen verder opgelopen. Dat betekent ook dat de problemen waar gemeenten mee te maken hebben om huishoudens te ondersteunen met energiebesparende maatregelen groter en (nog) urgenter zijn geworden. 

Alvast uitkeren

Vanwege de toegenomen ernst en omvang van de problemen als gevolg van de gestegen energieprijzen wil het kabinet vooruitlopend op formele autorisatie door beide Kamers alvast tot uitkering aan de gemeenten overgaan. Het kabinet doet daarmee een beroep op artikel 2.27, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2016.

Categorie:
Provincie: