donderdag, 2. juni 2022 - 15:39

Meisjes in 2020/’21 opnieuw lager schooladvies

leerlingen-brugklas
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Meisjes in groep acht kregen in het schooljaar 2020/’21 een lager schooladvies dan in de jaren vóór de coronapandemie, net als een jaar eerder. Bij jongens lagen de schooladviezen weer iets hoger. In 2019/’20 pakten de schooladviezen voor zowel meisjes als jongens lager uit door het wegvallen van de eindtoets. De sekseverschillen in de schooladviezen zijn de afgelopen twee schooljaren toegenomen in het voordeel van jongens. Dit blijkt uit onderzoek van het CBS.

Meer meisjes met advies lager dan vmbo-g/t

Het aandeel meisjes met een schooladvies lager dan vmbo-g/t (gemengd/theoretisch) nam in het schooljaar 2020/’21 verder toe. In 2016/’17 kreeg 22,6 procent van de meisjes dat advies, in 2020/’21 was dat toegenomen tot 24,4 procent. Het aandeel meisjes met een schooladvies vmbo-g/t of havo nam iets verder af, van 46,3 procent in 2016/’17 naar 43,6 procent vorig schooljaar, terwijl het aandeel meisjes met een havo/vwo- of vwo-advies met 31,1 procent nauwelijks veranderde ten opzichte van 2018/’19 (30,9 procent).

Schooladvies jongens weer wat hoger

Meisjes haalden in coronajaar 2019/’20, mede als gevolg van het wegvallen van de eindtoets, gemiddeld een lager advies en waren in 2020/’21 nog niet terug op het adviesniveau van voor corona. Voor jongens was dat wel het geval. Ook zij hadden in 2019/’20 lagere adviezen, maar zij kregen in het schooljaar 2020/’21 een schooladvies dat iets boven het niveau van vóór de coronapandemie lag. Het aandeel schooladviezen op het niveau lager dan vmbo-g/t daalde ten opzichte van 2018/’19, net als het aandeel adviezen op vmbo-g/t- en havo-niveau. Het aandeel jongens met een advies op havo/vwo- of vwo-niveau nam toe van 31,2 procent naar 33,0 procent.

Sekseverschillen in schooladviezen toegenomen

De sekseverschillen in de schooladviezen zijn de afgelopen twee schooljaren toegenomen. Dat komt deels doordat onder jongens de groep met een havo/vwo- of vwo-advies sneller is toegenomen dan onder meisjes. Het aandeel meisjes met een specifiek vwo-advies is zelfs gedaald (van 20,0 procent in 2018/’19 tot 19,5 procent in 2020/’21). Daarnaast zijn er enkele opvallende ontwikkelingen. Zo kregen meisjes in de periode 2016/’17 tot en met 2018/’19 vergeleken met jongens minder vaak een schooladvies op het niveau lager dan vmbo-g/t en dat verschil nam jaar op jaar toe. Sinds 2019/’20 is er sprake van een ommekeer; het aandeel meisjes met een dergelijk advies was voor het eerst iets groter dan onder jongens. Afgelopen schooljaar is dit verschil verder toegenomen.

Categorie:
Provincie: