donderdag, 23. juni 2022 - 13:46

ACM: leverancier moet duidelijk zijn over effect btw-verlaging energie

Kosten energie
Foto: fbf
Den Haag

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wijst energieleveranciers er op dat zij afnemers goed, duidelijk en transparant moeten informeren over de manier waarop zij de tijdelijke verlaging van de belasting op aardgas, elektriciteit en warmte doorberekenen aan consumenten. De tijdelijke btw-verlaging is bedoeld om consumenten tegemoet te komen in de gestegen energiekosten. De ACM vindt het belangrijk dat consumenten duidelijk kunnen zien wat het effect is van deze belastingverlaging.

De btw op aardgas, elektriciteit en stadsverwarming is tussen 1 juli 2022 en 31 december 2022 tijdelijk verlaagd van 21% naar 9%. Deze belastingverlaging geldt voor alle onderdelen van de energierekening. Energieleveranciers moeten hun klanten duidelijk uitleggen hoe zij de btw-verlaging in deze periode verrekenen. Om consumenten direct te laten profiteren van de belastingverlaging kunnen leveranciers bijvoorbeeld het termijnbedrag in deze periode tijdelijk aanpassen.

Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM: “De tijdelijke btw-verlaging is ingevoerd om de hoge energierekening voor consumenten voor een deel te compenseren. Het moet voor consumenten daarom duidelijk zijn wat die btw-verlaging betekent voor hun portemonnee. Consumenten moeten de btw-verlaging daarom duidelijk terugzien, bijvoorbeeld in een verlaging van hun maandbedrag.”

De ACM wijst leveranciers er ook op dat zij de btw-verlaging niet moeten gebruiken voor doen van tijdelijke ‘stuntaanbiedingen’. De btw op aardgas, elektriciteit en stadsverwarming is 21% en wordt (vooralsnog) voor slechts 6 maanden verlaagd. Omdat consumenten over het algemeen langer dan 6 maanden klant zijn bij een leverancier roept de ACM leveranciers op met 21% btw te blijven rekenen als zij een consument een aanbod voor een (nieuw) energiecontract doen. Dit is ook belangrijk omdat consumenten een aanbod van een leverancier moeten kunnen vergelijken met dat van andere aanbieders.

Energieleveranciers hebben altijd al de plicht om consumenten goed te informeren over hun tarieven. Ook moeten leveranciers duidelijke rekeningen sturen zodat consumenten weten waar ze voor moeten betalen en de rekening ook kunnen controleren. De ACM heeft energieleveranciers er in april 2022 daarom al per brief op gewezen dat zij ook duidelijk moeten zijn over de manier waarop zij de btw-verlaging doorberekenen aan klanten.

Categorie:
Provincie: