vrijdag, 8. juli 2022 - 16:47

Verbod op ongerichte gokreclames en sponsoring

roulette-casino-gokken
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Reclames voor online kansspelen worden verder beperkt. Zo mogen aanbieders van risicovolle online kansspelen per 1 januari 2023 geen ongerichte reclame meer maken voor hun gokaanbod.

Sponsoring

Dit geldt ook voor sponsoring. Per 1 januari 2025 zal alle sponsoring van onder andere programma’s, evenementen en sport niet meer toegestaan zijn. Het gaat dan onder meer om shirtsponsoring. De ministerraad heeft, op voorstel van minister Weerwind voor Rechtsbescherming, ingestemd met het in consultatie brengen van de aanpassing van het Besluit werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen (Besluit Wrvk).

Enige vorm van reclame nodig

Op basis van de Wet kansspelen op afstand is sinds 1 oktober 2021 het online gokken legaal. Binnen het legale aanbod wordt de consument beter beschermd en wordt verslaving, fraude en witwassen zoveel mogelijk voorkomen. Om spelers van illegaal naar legaal gokken te leiden, moet het legale aanbod vindbaar en attractief genoeg zijn. Daarvoor is enige vorm van reclame nodig. 

Kwetsbare groepen beschermen

Tegelijk moeten kwetsbare groepen goed beschermd worden tegen onmatig spelen en verslaving. Daarom worden aanvullende maatregelen getroffen om kwetsbare groepen zoals jongeren en mensen die een gokverslaving hebben (gehad) beter te beschermen tegen de risico’s van kansspelen. Vorige week kondigde minister Weerwind al het verbod op de inzet van rolmodellen voor gokreclames aan. 

'Belang van verslavingspreventie weegt zwaarder'

Minister Weerwind: “Vandaag hebben we een belangrijke stap gezet richting het verder aan banden leggen van gokreclames. Reclame is een middel om mensen naar het legale aanbod te leiden, maar het belang van verslavingspreventie weegt zwaarder. Hiermee wil ik met name kwetsbare groepen zoals jongeren beschermen.”

Verbod ongerichte reclames en sponsoring

Het verbod op ongerichte reclame geldt voor aanbieders die online kansspelen aanbieden. Zij mogen vanaf volgend jaar geen reclame meer maken via TV, radio en in publieke binnen- en buitenruimtes. Reclames via internet en directe mailing blijven deels toegestaan, maar de regels worden verder aangescherpt zodat kwetsbare groepen niet geconfronteerd worden met de reclames. De inzet van sponsoring door aanbieders van online kansspelen wordt gefaseerd verboden. Per 1 januari 2024 is programma- en evenementensponsoring niet meer toegestaan en vanaf 1 januari 2025 volgt de sponsoring op sportlocaties en shirtsponsoring. Met de fasering wordt de sportsector in de gelegenheid gebracht om alternatieve sponsoren te vinden. De Kansspelautoriteit houdt straks toezicht op naleving van de nieuwe regels en kan bij overtreding direct ingrijpen. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een waarschuwing. Wanneer een aanbieder geen gehoor geeft kan ook een boete volgen.

Categorie:
Provincie: