maandag, 26. september 2022 - 9:25

Studenten tijdens coronacrisis minder vaak naar buitenland

Oxford Universiteit
Foto: SXC
Den Haag

Van de studenten die in het studiejaar 2020/’21 een diploma in het hoger onderwijs behaalden, studeerde 14 procent minimaal drie maanden in het buitenland, of behaalde er minstens vijftien studiepunten. Onder degenen die in voorgaande jaren afstudeerden, was dit ruim 20 procent. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS over studiepuntmobiliteit in het hoger onderwijs.

Dat studenten minder studiepuntmobiel <link 1> waren, geldt zowel voor hbo- als wo-studenten. Door de reisbeperkingen die golden vanwege de coronapandemie, was het voor studenten die afstudeerden in het studiejaar 2020/’21 minder goed mogelijk om ervaring in het buitenland op te doen. Wel is het zo dat ze online lessen konden volgen, of aan digitale projecten van buitenlandse onderwijsinstellingen konden deelnemen. Hbo-studenten waren vaker studiepuntmobiel (17 procent) dan wo-studenten (11 procent).

Corona belangrijkste reden om niet in buitenland te studeren

Naast de groep afgestudeerden in het hoger onderwijs die studiepuntmobiel waren (14 procent), is 7 procent ook naar het buitenland geweest voor hun studie, maar niet studiepuntmobiel omdat het om een periode korter dan drie maanden ging. De overige studenten zijn niet naar het buitenland geweest: 43 procent heeft het ook niet overwogen, 34 procent wel. Voor deze laatste groep was corona de belangrijkste reden om toch niet in het buitenland te gaan studeren. Dat geldt zeker voor wo’ers. Vaker dan voor wo’ers was voor hbo’ers een verblijf in het buitenland, digitale deelname aan een project of het volgen van online lessen aan een buitenlandse onderwijsinstelling verplicht.

 

Categorie:
Provincie: