donderdag, 29. september 2022 - 17:37

Cijfer telt niet mee bij staatsexamens

Foto van eindexamen HAVO VWO | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Wie via het staatsexamen een diploma wil halen, wordt komend jaar extra gecompenseerd voor de gevolgen van corona op het onderwijs. Deze groep mag een ongunstig cijfer wegstrepen, als je dan je diploma kunt halen. Eerder mochten reguliere examenscholieren dat ook al. Daarnaast wordt er een extra herkansing aangeboden. Dat schrijft minister Dennis Wiersma in een Kamerbrief naar aanleiding van moties uit de Tweede Kamer.

Dennis Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs): ,,Veel leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs, doen via het staatsexamen hun eindexamen. De school bereidt je daarop voor. Maar op het hoogtepunt van de coronapandemie was er veel lesuitval. Daar heb je ook last van gehad als je staatsexamen doet. Daarom mogen staatsexamenkandidaten een onvoldoende niet mee laten tellen, als ze dan hun diploma kunnen halen. Ook krijgen deze kandidaten 2 herkansingen in plaats van 1.”

Duimregeling

Komend jaar komt er een zogeheten duimregeling voor staatsexamenkandidaten die dat jaar hun diploma willen halen, inclusief leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs (vso). Dat betekent dat deze groep een ongunstig cijfer uit 2020, 2021 of 2022 mag wegstrepen, als zij op die manier hun diploma kunnen halen. Uitgezonderd zijn de kernvakken, die tellen altijd mee. Kernvakken zijn voor het vmbo: Nederlands; havo: Nederlands, Engels en wiskunde; vwo: Nederlands, Engels en wiskunde. Ook krijgt deze groep staatsexamenkandidaten een extra herkansing.

Reguliere examens

De maatregelen bij de staatsexamens zeggen niks over de reguliere vmbo-, havo- en vwo-examens dit schooljaar. Of daarvoor opnieuw extra maatregelen nodig zijn, wordt aan het einde van dit jaar bekeken. Je kunt staatsexamen doen als je niet op een reguliere middelbare school zit, als je certificaten wilt halen voor losse vakken of als je als volwassene een diploma wilt halen. Ook als je op het voortgezet speciaal onderwijs zit, kun je via het staatsexamen je diploma halen als je school zelf geen examens afneemt. Een staatsexamen is gelijkwaardig aan een examen op een reguliere school.

Verbetering

Intussen wordt ook hard gewerkt aan de modernisering en verbetering van het staatsexamen op de langere termijn. De organisatie staat onder druk en het aantal kandidaten dat via staatsexamens een diploma wil halen groeit hard. Daardoor zijn er bijvoorbeeld veel gespecialiseerde examinatoren in de zomer nodig, om de individuele, mondelinge staatsexamens af te nemen. Er wordt gewerkt aan hoe dit beter kan, bijvoorbeeld door de mondelinge examens over het schooljaar te spreiden en vso-docenten in te zetten. Daarnaast moeten de staatsexamens beter gaan aansluiten bij de behoeften van leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs. Zo wordt bekeken of de mondelinge examens het beste zijn voor alle leerlingen of dat ook andere afnamemanieren passender zijn. Ook moet een herkansing mogelijk worden gemaakt voor kandidaten die certificaten van losse vakken willen halen of over meerdere jaren toewerken naar een diploma.

Categorie:
Provincie: