maandag, 17. oktober 2022 - 17:15 Update: 17-10-2022 17:38

Hof wijst schorsingsverzoek af, Nederlandse Staat moet asielopvang verbeteren

Foto van rechtbank officier rechter | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Het gerechtshof Den Haag heeft maandag het schorsingsverzoek van de Nederlandse Staat en COA over te nemen maatregelen ter verbetering van de opvang van asielzoekers afgewezen. Dit meldt het gerechtshof Den Haag maandag.

Rechtbank

Deze maatregelen zijn opgelegd in een vonnis van de rechtbank Den Haag van 6 oktober jl. in een zaak die Vluchtelingwerk aangespannen had tegen de Nederlandse Staat en COA over de opvang van asielzoekers. De rechtbank heeft bepaald dat de opgelegde maatregelen ‘uitvoerbaar bij voorraad’ zijn, wat wil zeggen dat ze uitgevoerd dienen te worden ook als de Staat hoger beroep instelt. De Staat is in hoger beroep gekomen tegen dit vonnis.

Belangen afwegen

Het Haagse hof heeft vandaag het schorsingsverzoek behandeld. Het hof mag zich nog geen oordeel vormen over de vraag of het hoger beroep van de Nederlandse Staat en het COA kans van slagen heeft. Er vindt dus geen inhoudelijke behandeling plaats. Het criterium dat het hof bij de beoordeling van dit schorsingsverzoek moet hanteren is, of het belang van Vluchtelingenwerk bij onmiddellijke uitvoering van het vonnis zwaarder weegt dan het belang van de Staat bij het mogen wachten van de uitkomst van het hoger beroep. 

Hof: 'Belang Vluchtelingenwerk weegt zwaarder'

Daarbij moet het hof uitgaan van de juistheid van de beslissingen en oordelen in het rechtbankvonnis. Het hof beslist dat het belang van Vluchtelingenwerk bij de uitvoering van de maatregelen zwaarder weegt dan het belang van de Staat bij behoud van de bestaande toestand. Het gaat hier om kwetsbare groepen mensen, zoals jonge kinderen, zwangere vrouwen, alleenstaande minderjarigen en personen met een medische of psychische indicatie.

Hoger beroep 10 november

De inhoudelijke behandeling van het hoger beroep in dit spoedappel vindt plaats op donderdag 10 november a.s. om 13.30 uur.

Categorie:
Provincie: