woensdag, 2. november 2022 - 19:13

ACP: hernieuwd onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag afgerond

ACP Logo
Baarn

De ACP heeft een extern onderzoek laten uitvoeren naar grensoverschrijdend gedrag van de voormalig voorzitter en anderen uit de ACP top. In totaal zijn dertig mensen in vertrouwelijkheid gesproken en is wederhoor toegepast. De ACP concludeert uit dit onderzoek dat de oud-voorzitter grensoverschrijdend en seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond, de andere personen niet. De voorzitter had zijn functie al eerder wegens gezondheidsredenen neergelegd maar zal nu de ACP definitief verlaten.

Andere informatie kwam naar boven waardoor de Algemene Vergadering besloot hernieuwd onderzoek te laten doen door een extern bureau. Doel was vast te stellen of medewerkers gedrag van de voormalig voorzitter en anderen uit de top als ongewenst ervaren hebben.

Extern bureau

In totaal heeft het externe onderzoeksbureau gesproken met 30 (oud) medewerkers en externen. De ACP waardeert de medewerking die zij aan het onderzoek verleenden. Diverse medewerkers zeiden zelf grensoverschrijdend gedrag te hebben meegemaakt op de werkvloer, dan wel getuige te zijn geweest van dit soort gedrag. De ACP vindt dit onaanvaardbaar: “De gebeurtenissen, alle gesprekken, de onzekerheid en media-aandacht het afgelopen jaar waren ingrijpend voor iedereen binnen de ACP en in het bijzonder voor de slachtoffers. We erkennen dat er dingen misgegaan zijn in het proces: na dit onderzoek blijkt namelijk dat wij eerder dit jaar ten onrechte bekend gemaakt hebben dat er geen sprake was van grensoverschrijdend gedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag door de voormalig voorzitter. Bovendien zijn mensen beschadigd. Dit alles spijt ons en we bieden dan ook onze excuses aan.”

Voormalig voorzitter

Bij het onderzoek is onder andere gekeken naar de regels in het ACP-Personeelshandboek over ongewenst gedrag en wat de rijksoverheid en de Slachtofferwijzer hierover gepubliceerd hebben (gehanteerde toetsingskaders onderzoek). Elf mensen hebben het gedrag van de voormalig voorzitter als grensoverschrijdend ervaren. Tien hebben aangegeven al langer bekend te zijn met seksueel grensoverschrijdend gedrag van de voormalig voorzitter. Het gedrag dat drie personen hebben ervaren, staat vermeld in de toetsingskaders van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

De voormalig voorzitter heeft in het onderzoek het standpunt ingenomen dat hij zich niet herkent in de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hem is om een reactie in dit bericht gevraagd maar hij gaf hier geen
gehoor aan.

Oud-voorzitter Gerrit van de Kamp was sinds de jaren negentig bij de ACP betrokken en werkte bijna twintig jaar als voorzitter van de vereniging. In die functie voerde hij onder andere diverse cao- onderhandelingen. Huidig voorzitter ACP Wim Groeneweg: "De ACP heeft zich in zijn tijd ontwikkeld van een vakbond naar een beroepsorganisatie. Dat hebben we gewaardeerd. Het is echter spijtig en onbegrijpelijk dat hij in zijn gedrag grenzen overschreden heeft. Dat moet ingrijpend geweest zijn voor de slachtoffers. Ik waardeer het dat zij naar voren zijn gestapt en meegewerkt hebben aan het onderzoek. Ik wil de komende tijd bijdragen aan een werksfeer waar iedereen zich veilig en gehoord voelt.”

Top

Gedragingen van de rest van de top die gemeld zijn, komen niet overeen met de toetsingskaders over grensoverschrijdend en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Maatregelen

Inmiddels is het hele ACP-bestuur vernieuwd. Er vinden veel gesprekken met medewerkers van de werkorganisatie plaats. Ondersteuning is beschikbaar voor mensen die hier behoefte aan hebben. De ACP heeft intern al een vertrouwenspersoon en is nu ook bezig om twee externe vertrouwenspersonen in te kunnen zetten. Bovendien wil de ACP binnenkort een medewerkerstevredenheidsonderzoek doen en komt er een vernieuwd protocol gedragslijn op het werk.

Toekomst

De ACP besteedde al aandacht aan veiligheid, cultuur en communicatie en zal dit in de toekomst verder intensiveren, ook op bestuurlijk niveau. Het nieuwe dagelijks bestuur en het nieuwe bondsbestuur gaan, vooral gesteund door de gemotiveerde en hardwerkende vrijwilligers en collega’s van de werkorganisatie, met vertrouwen de toekomst tegemoet. Zij blijven zich, zoals altijd, inzetten voor de belangen van alle leden.

Categorie:
Provincie: