vrijdag, 4. november 2022 - 14:58 Update: 04-11-2022 15:05

CBS: In 2021 laagste aantal woningtransformaties in 7 jaar tijd

bouw-woning-kantoor-transformatie
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Den Haag

In 2021 zijn er 9,5 duizend woningen ontstaan uit transformaties van niet-woningen, zoals kantoren en winkels. 'Dit is het laagste aantal in zeven jaar', zo meldt het CBS vrijdag.

Transformaties

'Terwijl het aantal transformaties in kantoren en winkelpanden toenam, is het aantal woningen ontstaan uit transformaties van andere type panden afgenomen', aldus het CBS op basis van onderzoek, bekostigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

10 procent transformaties toegevoegd aan woningvoorraad

Het aantal woningen dat in 2021 uit transformatie van bestaande panden is ontstaan, vormt 10 procent van de toevoegingen aan de woningvoorraad. Nieuwbouw blijft nog altijd de belangrijkste factor voor groei van de woningvoorraad. In 2021 waren dat ruim 71 duizend woningen. Uit een eerste voorlopige schatting blijkt dat er in het eerste halfjaar van 2022 circa 4,5 duizend woningen zijn ontstaan uit transformaties.

Meer woningtransformaties in kantoren en winkelpanden

In 2021 ontstonden 4,1 duizend woningen in voormalige kantoorpanden, 13 procent meer dan in 2020. Het aandeel woningtransformaties in voormalig kantoorpanden is daarmee toegenomen tot 43 procent. Er werden 7 procent minder kantoorpanden getransformeerd tot woningen, maar per kantoorpand kwamen er gemiddeld meer woningen bij dan in 2020.

Kantoren

Getransformeerde kantoren vormen de grootste bijdrage aan het aantal woningtransformaties, gevolgd door winkels met 15 procent. Bijna een vijfde van de woningtransformaties is ontstaan uit industriepanden en maatschappelijk vastgoed samen. Transformaties uit kantoorpanden en winkels zijn toegenomen in 2021, bij industriepanden en maatschappelijk vastgoed is sprake van een afname ten opzichte van vorig jaar.

Categorie:
Provincie: