zaterdag, 12. november 2022 - 16:04 Update: 12-11-2022 16:13

De overnamemarkt voor bedrijven koelt langzaam af

business-sale-laptop
Foto: Unsplash/Scott Graham
Amsterdam

Ondanks het feit dat de prijzen van producten en de rentes in Nederland de laatste jaren flink omhoog gaan, groeide de Nederlandse overnamemarkt de eerst helft van het jaar 2022 gestaag. Uit de Overname Barometer H1-2022 van Brookz blijkt dat zowel de gemiddelde verkoopprijzen als het aantal transacties nog steeds op een zeer hoog niveau acteert. Het aantal gekochte of verkochte bedrijven mag dan iets minder snel groeien dan voorheen, Brookz-oprichter Peter Rikhof noemt de Nederlandse overnamemarkt nog altijd ‘heel’ stabiel. En dat is positief te noemen, gezien het feit dat we in een ingewikkelde tijd leven.

Het onderzoek van Brookz

Brookz, een platform voor het verkopen of kopen van bedrijven, deed onlangs een onderzoek naar de cijfers en trends op de Nederlandse overnamemarkt. In dit onderzoek, de Overname Barometer, zijn 274 Nederlandse fusie & overname advieskantoren ondervraagt. Het ging hierbij om bedrijven die een jaarlijkse omzet draaien van minimaal 0,5 en maximaal 30 miljoen euro. Hierin zijn onder andere de hoeveelheid transacties, de prijzen van deze transacties en de impact van de stijgende rente en inflatie onder de loep genomen. Hieruit blijkt dat het aantal transacties en de bijbehorende prijzen nog altijd van hoog niveau zijn.

Het aantal transacties stijgt nog steeds

Het aantal overgenomen bedrijf stijgt nog steeds. Waar deze groei in 2021 al is ingezet, geldt dit precies hetzelfde voor het eerste half jaar van 2022. Zo is het aantal verkooptransacties met 3% gestegen, terwijl het aantal aankooptransacties zelfs met 8% omhoog is gegaan. Opvallend is dat het voornamelijk om bedrijven in de zakelijke dienstverlening gaat. Daarentegen is het aantal transacties in de Bouw & Installatietechniek- en Gezondheidszorg & Farmacie sector juist naar beneden gegaan.

Stabiele transactieprijzen 

De prijzen van de overname van een MKB bedrijf ligt in het eerste half jaar van 2022 op 4,85 keer de brutowinst. Dit aantal is evenveel als het bedrag in de tweede helft van het jaar 2021. Daarbij zijn er een aantal sectoren die zeer goed scoren en zich hiermee op een hoog niveau weten te handhaven. Dit gaat om IT Dienstverlening & Softwareontwikkeling, Gezondheidszorg & Farmacie, Agri & Food en E-commerce & webshops. Sectoren als de Horeca, Toerisme & Recreatie en de Detailhandel presteren deze jaargang vooralsnog minder goed.

De impact van de stijgende rentes en inflatie

Het is geen geheim dat er momenteel sprake is van stijgende rentes en inflatie. Tijdens het onderzoek van Brookz is bij de 274 ondervraagde bedrijven gevraagd naar de impact van deze ontwikkelingen. Hierin geeft 54% van de ondervraagden aan dat de stijgende prijzen en rentes een negatieve invloed hebben op de financiering van verkoopprijzen. Ruim 25% van de ondervraagden ziet dat het aantal geïnteresseerden in bedrijven die te koop staan afneemt. Dit laatste leidt vooralsnog niet tot problemen, maar is wel iets dat op de langere termijn invloed kan gaan hebben. 

Negatieve invloed op de beschikbaarheid van financiering

Floyd Plettenberg, één van de partners van Brookz, stelt dat de invloed van de heftige macro-economische ontwikkelingen nog niet al te groot is. Zij zeggen dat de rentestijging nog niet heeft gezorgd voor een negatief effect en dat de prijzen die worden betaald voor het overnemen van een bedrijf nog steeds op hetzelfde niveau liggen. Wel wordt kenbaar gemaakt dat zij zien dat de steeds hoger wordende rente en negatieve invloed heeft op de beschikbaarheid van financiering. 

‘De onderliggende cijfers zijn heel stabiel’

Oprichter van Brookz, Peter Rikhof, vertelt dat er in de afgelopen zes maanden meer dan 900 nieuwe bedrijven zijn aangemeld op het platform. Hierin gaat het toch om een kleine 50 bedrijven per week. Wat dat betreft is de ‘pijplijn goed gevuld’, aldus Rikhof. In gesprekken met adviseurs komt naar voren dat zo’n 50% van de mensen verwacht dat het de komende tijd achteruit zal gaan op de overnamemarkt. 40% is ervan overtuigd dat het redelijk stabiel blijft. 6%, een groep optimisten, verwacht dat de overnamemarkt de rest van het jaar juist gaat verbeteren. 

Naast de genoemde verwachtingen van de adviseurs, kwamen zij ook met een rapportcijfer voor de huidige gang van zaken wat betreft de Nederlandse overnamemarkt. Een half jaar geleden kwamen de adviseurs met een keurige 7,7. Inmiddels geven dezelfde mensen de markt voor de komende zes maanden een 6,8. ‘Uit deze cijfers blijkt dat het sentiment is gedraaid, maar de onderliggende cijfers zijn nog steeds heel stabiel’, besluit Rikhof.

Wil jij zelf een bedrijf verkopen of kopen? Check dan snel het overnameplatform van Brookz.

Categorie:
Provincie: