woensdag, 1. februari 2023 - 19:16

'Er komt extremer weer: voorbereiding is nodig om rampen te voorkomen'

Den Haag

Watersnood wordt pas een ramp als gemeenschappen niet in staat zijn om te gaan met de gevolgen die een overstroming met zich meebrengt. Liz Stephens van het Rode Kruis: 'Door klimaatverandering zien we dat hevige regenval vaker voorkomt, wat ook kan leiden tot overstromingen en soms zelfs watersnoodrampen, zoals we die zagen tijdens de dijkdoorbraak van 1953.'

'De overstromingen in Duitsland, maar ook in Zuid-Limburg in 2021, zijn daar een tekenend voorbeeld van', aldus Stephens. 'Die regio zal moeten leren leven met extremere weersomstandigheden, analyseerde kennisinstituut Deltares onlangs. Precies in die boodschap zit hem ook de crux: naast het terugdringen van emissies om verdere klimaatverandering te beperken, moeten we leren om te gaan met steeds extremer weer. Gemeenschappen, ook in Nederland – een land dat voor zo’n groot deel onder zeeniveau ligt –, kunnen zich voorbereiden op de gevolgen van weersextremen. Alleen zo kunnen we een ramp voorkómen.'

Categorie:
Provincie: