dinsdag, 7. februari 2023 - 14:35 Update: 07-02-2023 14:52

Rode Kruis: Steun voor slachtoffers aardbeving Turkije en Syrië loopt op naar ruim 2 miljoen euro

aardbeving-turkije
Foto: Screenshot twitter
Den Haag

Op Giro 7244 van het Rode Kruis is in iets meer dan 24 uur al meer dan 2 miljoen euro binnengekomen. Dit meldt het Rode Kruis dinsdagmiddag. Het Rode Kruis opende het gironummer gisteren vanwege de verwoestende aardbeving in Turkije. 

Veel slachtoffers en schade 

De aardbeving in Turkije, die zelfs te voelen was in Syrië, Israël, Libanon en Cyprus, heeft voor veel slachtoffers in Turkije en Syrië gezorgd. De schade is enorm en er zijn honderden doden en vermisten. 

Slachtoffers onder puin

'Het Rode Kruis werkt met man en macht om zoveel mogelijk mensen onder het puin vandaan te halen, eerste hulp te verlenen en mensen naar het ziekenhuis te vervoeren. Rode Kruis vrijwilligers delen dekens en tenten uit aan mensen die alles zijn kwijtgeraakt. Het is een race tegen de klok: hoe langer het duurt, hoe lastiger het wordt om mensen nog levend onder de ingestorte gebouwen vandaan te halen', aldus het Rode Kruis.  

Behoefte noodhulp neemt toe 

Turkije werd gisterenochtend vroeg opgeschikt door een aardbeving met een kracht van 7,8 op de schaal van Richter, gevolgd door meerdere zware naschokken. Ook vannacht was er een beving van 5,6 op de schaal van Richter. Naarmate de omvang van de ramp duidelijker wordt neemt ook het bedrag toe dat het Rode Kruis denkt nodig te hebben om noodhulp te kunnen bieden. Het Rode Kruis berekent nu dat zeker 200 miljoen euro nodig is, bijna drie keer zoveel als het Rode Kruis gisteren in de eerste uren na de ramp berekende.  

Aantal slachtoffers loopt op 

In Turkije en Syrië reiken hulpverleners vele duizenden tenten, dekens en andere hulpmiddelen uit en er wordt gezorgd voor eten. Er zijn al 5.000 mensen overleden als gevolg van de aardbevingen en dit aantal loopt hard op. De situatie is daarnaast extra lastig omdat het momenteel koud is in het getroffen gebied. Er ligt op veel plekken sneeuw en er zijn zware stormen. Dat maakt het moeilijker om hulpteams en -goederen op locatie te krijgen.  

Gironummer 7244  

Mensen die slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië willen steunen, kunnen doneren op Giro 7244 of rekeningnummer NL19 INGB 0000 0072 44.

Lees alles over:
Categorie:
Provincie: