woensdag, 15. februari 2023 - 18:04 Update: 15-02-2023 18:09

Provincie Drenthe steunt Giro 555 met 250.000,- euro

tussenstand-giro555
Foto: Giro 555
Assen

De provincie Drenthe doneert een bedrag van 250.000 euro voor hulp aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Dit heeft de provincie woensdag laten weten.

Landelijke actie

Vandaag vindt vanuit het Centrum voor Beeld en Geluid een landelijke actie plaats om geld op te halen voor Giro 555. De bijdragen aan dit gironummer zullen worden ingezet om in de getroffen gebieden noodhulp te verlenen. 

Zwaar getroffen

Turkije en Syrië zijn onlangs zwaar getroffen door meerdere aardbevingen. De schaal van verwoesting die ze hebben achtergelaten is enorm. Bewoners zitten zonder water, stroom en voedsel, in een strenge winter. En dat in een gebied waar ook miljoenen vluchtelingen worden opgevangen in vluchtelingenkampen, aan beide kanten van de grens.

Wederopbouw

Met het verstrekken van deze financiële bijdrage betuigt de provincie Drenthe haar medeleven aan de slachtoffers van de aardbeving en draagt zij, in navolging van diverse andere gemeentelijke en provinciale overheden, financieel bij aan de humanitaire hulp. Naast noodhulp zal een deel van de opgehaalde middelen aangewend worden voor structurele wederopbouw.

'Hele wereld moet in beweging komen'

Jetta Klijnsma, de commissaris van de Koning in Drenthe: 'Als zich een ramp van zo’n omvang voordoet, dan moet de hele wereld in beweging komen om de getroffen gebieden te steunen. Ik hoop dat iedereen er vandaag aan bijdraagt om de mensen daar overeind te helpen.'

Categorie:
Provincie: