dinsdag, 21. februari 2023 - 17:54

ILT: Fabrikanten kookkranen vermelden te laag energieverbruik

Elektriciteitsmeter
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Kokend waterkranen (kookkranen) zijn minder energie-efficiënt dan fabrikanten aangeven. 'Op jaarbasis kan dit leiden tot een hoger energieverbruik van de kraan van circa 9%, zo meldt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op basis van onderzoek.

Volledige informatie krijgen

De inspectie vindt dit onwenselijk, zeker in deze tijd van hoge energieprijzen en inflatie waarin er extra aandacht is voor energieverbruik en duurzaamheid. Zo’n 7% van de Nederlandse huishoudens heeft een kookkraan en de verwachting is dat dit verder zal toenemen. Het is daarom belangrijk dat consumenten volledige informatie krijgen over het energieverbruik voordat ze een kookkraan kopen.

Getest op daadwerkelijk energieverbruik

Het onderzoek richtte zich op 3-in-1 kookkranen; dit zijn mengkranen die zowel kokend, normaal warm water als koud water kunnen leveren. Kookkranen bestaan uit een boiler, het mengventiel en een kraan en vormen één geheel.

Test

De ILT heeft van 9 gangbare merken een type kookkraan laten testen in een gecertificeerd laboratorium. Bij de meting is uitgegaan van een situatie zoals de kookkraan thuis bij de consument is geïnstalleerd. En om het daadwerkelijk energiegebruik te bepalen, is gemeten aan de uitgang van de kraan. Daarnaast is het energieverbruik van de kookkranen gemeten aan de uitgang van de boiler, zoals de meeste fabrikanten doen. Het blijkt dat het energieverbruik van de kookkraan hoger is als deze aan de kraanuitgang wordt gemeten. Dit komt door warmteverlies door leidingen, mengventiel en kraan.

Aanpassing onvolledige testnorm

De door fabrikanten gebruikte meetmethode, is gebaseerd op een norm voor normale boilers omdat er geen specifieke norm voor kookkranen is. De norm voor boilers geeft een onvolledig beeld van het daadwerkelijke energiegebruik van een kookkraan. Daarbij komt dat fabrikanten op verschillende manieren testen. De consument kan hierdoor de informatie over het energiegebruik van verschillende typen kookkranen niet goed vergelijken. De ILT vindt dat het energieverbruik moet worden gemeten aan de kraanuitgang. Alleen zo krijgt de consument een goed beeld van het werkelijke energieverbruik van een kokend waterkraan. De ILT gaat dit in Europees verband aankaarten bij de commissie die de normen opstelt. Als een consument het werkelijke energiegebruik van de kookkraan wil weten, dan kan hij/zij het beste contact opnemen met de merkeigenaar/fabrikant van de kokend waterkraan.

Toezicht ILT

Vanuit de Wet milieubeheer en de Europese regelgeving houdt de ILT toezicht op de naleving van ecodesigneisen voor onder meer verlichting, warmtepompen en huishoudelijke elektronische apparaten. Ecodesign maakt het mogelijk om de schadelijke milieueffecten van een product te beperken. De huidige eisen gaan voornamelijk over de energie-efficiëntie van het product.

Categorie:
Provincie: