dinsdag, 21. februari 2023 - 17:57 Update: 21-02-2023 18:05

Geen lagere AOW-uitkering meer door te weinig betaalde premie

ouderen-geldautomaat-pinpas
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Den Haag

Wie te weinig AOW-premie betaalt wordt later niet meer levenslang gekort op de AOW-uitkering. Dat staat in het wetsvoorstel ‘Afschaffen Schuldig Nalatig’ dat minister Carola Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen dinsdag aan de Tweede Kamer aanbiedt.

SVB en Belastingdienst 

Het doel van het wetsvoorstel is om te voorkomen dat mensen disproportioneel geraakt worden als ze in het verleden niet volledig aan de premieplicht hebben voldaan. Daarnaast vereenvoudigt het de uitvoering van de AOW voor de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en voor de Belastingdienst. 

Nu nog levenslang gekort

Iedereen die in Nederland woont bouwt AOW op, met of zonder inkomen. Inwoners die ook een inkomen hebben betalen premie voor die AOW. Als iemand zijn of haar premie niet betaalt krijgt diegene een navordering met daar bovenop een boete. Daarnaast worden mensen die op hun pensioendatum te weinig premie hebben betaald levenslang voor 2% of meer gekort op hun AOW. Deze extra sanctie wordt met dit wetsvoorstel geschrapt.

Relatief kleine premieschuld

Minister Carola Schouten: 'Het gaat voor een belangrijk deel om mensen waarbij veel andere problemen spelen, zoals gezondheidsproblemen, financiële problemen, huisvestingsproblemen of relatieproblemen. Een relatief kleine premieschuld kan dan leiden tot levenslang een lagere AOW-uitkering. Premies moeten betaald worden, en er zijn en blijven gevolgen als je ze niet betaalt. Maar ik wil ook kijken naar de menselijke maat. Deze extra sanctie pakt te vaak onrechtvaardig uit en is ook nog eens erg ingewikkeld om uit te voeren.'

15.000 ouderen gekort

Er zijn ongeveer 15 duizend ouderen die nu worden gekort omdat zij ooit te weinig premie hebben betaald. Zonder deze wijziging komen daar in de toekomst nog meer ouderen bij. Voor beide groepen wordt deze sanctie geschrapt. De maatregel kost 7,1 miljoen euro extra aan AOW-uitgaven. Tegelijkertijd wordt er 1,4 miljoen minder uitgegeven aan de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (de AIO), waarmee gekorte AOW’ers worden aangevuld tot het bestaansminimum.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):