woensdag, 1. maart 2023 - 16:20 Update: 01-03-2023 16:25

Brandweervrijwilligers gaan er bijna 10 procent op vooruit

Brandweer neemt voortaan eigen bluswater mee
Foto: Copyright FBF Frank van den Berg
Den Haag

FNV Overheid heeft, samen met de overige betrokken bonden, vannacht een principeakkoord bereikt over de arbeidsvoorwaarden voor het personeel in dienst van de veiligheidsregio’s, inclusief de brandweervrijwilligers (exclusief de medewerkers die onder een eigen cao vallen). De loonsverhoging bedraagt gemiddeld ruim 7,5%, afhankelijk van de schaal en trede waarin de werknemer is ingedeeld.

Jaar- en uurvergoedingen voor vrijwilligers stijgen met 9,3%

FNV Overheid heeft, samen met de overige betrokken bonden, vannacht een principeakkoord bereikt over de arbeidsvoorwaarden voor het personeel in dienst van de veiligheidsregio’s, inclusief de brandweervrijwilligers (exclusief de medewerkers die onder een eigen cao vallen). De loonsverhoging bedraagt gemiddeld ruim 7,5%, afhankelijk van de schaal en trede waarin de werknemer is ingedeeld.  

Frans Carbo, FNV Overheid bestuurder: ‘Na een periode van moeizame onderhandelingen ligt er nu eindelijk een cao principeakkoord waar we verder mee kunnen in deze financieel zware tijden. Tevens zijn er met name goede afspraken gemaakt over de verhoging van de vergoedingen voor vrijwilligers, de RVU en de nachtdienstontheffing. Maar het laatste woord is nu aan de leden, die er binnenkort over gaan stemmen.’

Belangrijkste cao afspraken

Looptijd: van 2 januari 2023 tot en met 30 april 2024.

Loon:Een nominale verhoging van € 100 bruto per 2 januari 2023. Een loonsverhoging van 5,5% per 2 januari 2023. Een verhoging van de eindejaarsuitkering (IKB) van 1,58%, waardoor een volledige 13e maand ontstaat. Voor de vrijwilligers is afgesproken dat de jaar- en uurvergoedingen stijgen met 9,3%.

Reiskosten:

In verschillende vormen kennen 14 van de 25 veiligheidsregio’s een reiskostenvergoeding woonwerk-verkeer. Afgesproken is dat de veiligheidsregio’s die op 1 april 2023 een regeling woon-werkverkeer kennen met op onderdelen gunstiger afspraken, deze behouden. De nieuwe regeling is daarmee een regeling met een minimum karakter. De overeengekomen reiskostenvergoeding woon-werkverkeer gaat in op 1 april 2023, heeft een minimum karakter en bestaat uit de volgende elementen, namelijk:

€ 0,11 per km; met een maximum van 45 km per enkele reis, ongeacht het soort vervoer (auto, fiets, openbaar vervoer etc.);

De vergoeding per km is vastgesteld op een bedrag van € 0,10 onder de maximaal fiscaal vrijgestelde vergoeding;

Een eenmalige compensatie voor het eerste kwartaal 2023 wordt voorbereid.

Thuiswerkvergoeding:

Verhoging van € 2,00 netto per thuiswerkdag naar € 3,00 netto.

Vroegpensioen/RVU-regeling:

Uitgangspunt is dat extra mogelijkheden worden geboden om gezond toe te werken naar de pensioengerechtigde leeftijd. Werkgevers en werknemers gaan in overleg om voor 1 mei 2023 te komen tot concrete voorstellen over een Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU).

Ontheffing nachtdiensten:

Werkgevers en werknemers gaan in overleg om voor 1 mei 2023 te komen tot concrete voorstellen over een regeling voor ontheffing nachtdiensten voor werknemers vanaf 55 jaar.

In totaal zijn er ca. 10.000 medewerkers en ca. 18.000 vrijwilligers actief in de Veiligheidsregio’s.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112:
Tag(s):