donderdag, 2. maart 2023 - 9:05 Update: 02-03-2023 9:07

Meer seksuele misdrijven bij de politie gemeld in 2022

foto van seks | fbf
Foto: fbf
Den Haag

In 2022 kreeg de politie meer meldingen van seksuele misdrijven dan in 2021. In 2022 registreerde de politie bijna 10 duizend seksuele misdrijven, in het jaar ervoor waren dit er 8,8 duizend. Vooral aanrandingen en verkrachtingen werden meer geregistreerd.

Dat meldt het CBS op basis van nieuwe politiedata.201320142015201620172018201920202021*2022*05102,57,512,5Geregistreerde seksuele misdrijvenx 1 000

Tien jaar geleden werden 8,6 duizend seksuele misdrijven geregistreerd bij de politie. Dit aantal daalde tot 7,7 duizend in 2015 en nam daarna weer toe tot 9,1 duizend in 2018. Na twee jaren met minder meldingen is er sinds 2021 weer sprake van een toename naar bijna 10 duizend. Dit is vooral toe te schrijven aan een stijging van het aantal geregistreerde verkrachtings- en aanrandingszaken tot een nog niet eerder bereikt niveau in 2022. Mogelijk is dit het gevolg van de toenemende maatschappelijke aandacht voor zedenzaken.

Veel meer verkrachtingen en aanrandingen geregistreerd

In 2022 werden 2,9 duizend verkrachtingen bij de politie gemeld en 3 duizend aanrandingen. Van de in 2022 gemelde verkrachtingen bij de politie, was 22 procent gepleegd in eerdere jaren. Dit aandeel is iets hoger dan in voorgaande jaren. Het aantal meldingen van overige typen seksuele misdrijven, zoals schennis der eerbaarheid en ontucht met minderjarigen, is de laatste jaren ongeveer constant gebleven op in totaal ongeveer 4 duizend meldingen.

1 op de 10 slachtoffers meldde seksuele delicten

Het groeiende aantal gemelde seksuele delicten zegt niet direct dat ook het aantal slachtoffers toeneemt. Uit de Veiligheidsmonitor van het CBS blijkt dat slachtoffers van seksuele delicten (zowel misdrijven of lichtere overtredingen) in de meeste gevallen niet naar de politie stappen om te melden wat ze is overkomen. Zij doen over het algemeen minder vaak melding dan slachtoffers van andere soorten delicten. In 2021 deed 11,5 procent van de slachtoffers van seksuele delicten een melding. Bij de slachtoffers van alle delicten deed 37,5 procent een melding bij de politie.

Totaal gemelde misdrijven neemt in 2022 ook toe, vooral van diefstal

In 2022 werden in totaal 806 duizend misdrijven geregistreerd. Dit zijn er 6 procent meer dan in 2021, maar 2 procent minder dan in pre-coronajaar 2019. Vooral diefstal werd in 2022 meer door de politie geregistreerd. Daarentegen werd er minder melding gedaan van onlinecriminaliteit, terwijl dit de jaren ervoor juist almaar meer werd. Zo werd er 61 procent minder WhatsApp-fraude geregistreerd en 17 procent minder fraude met onlinehandel, bijvoorbeeld via Marktplaats.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):