donderdag, 2. maart 2023 - 11:12 Update: 02-03-2023 11:14

VVN: Breng maximumsnelheid op 80 km/uur wegen terug naar 60 km/uur

Foto van snelheidsmeter
Foto: SXC
Utrecht

Uit cijfers van de politie blijft dat van alle dodelijke verkeersongevallen bijna de helft (41%) plaatsvindt op wegen waar je 60 km/uur en 80 km/uur mag rijden. Dit terwijl deze provinciale wegen slecht 6% van het wegennetwerk in Nederland uitmaken. Een belangrijke factor voor deze ongelukken is dat er in veel gevallen met te hoge snelheid werd gereden terwijl de wegen niet optimaal veilig zijn ingericht.

Vorig jaar waren er 578 verkeerdoden te betreuren, waarbij snelheid in veel gevallen een belangrijke oorzaak was. De overheid wilt dit aantal in 2030 halveren. Daarom roepen wij provincies, als wegbeheerder, de verantwoordelijkheid te pakken om zowel infrastructuur als handhaving (van snelheid) te verbeteren op deze wegen. 

Wegen niet optimaal veilig ingericht

Naast dat snelheid een belangrijke oorzaak speelt in de verkeersongevallen op provinciale wegen zijn deze wegen over het algemeen niet optimaal veilig en geloofwaardig ingericht. Met de overheid is gekozen voor de zogenoemde risico-gestuurde aanpak en dan past het niet dat op een weg met bomen op 60 centimeter afstand, 80 km/uur gereden mag worden. Om het aantal ongelukken terug te dringen op 60- en 80 km/uur wegen is het aanpakken van deze infrastructuur dus ook zeker een belangrijke oplossing 

"Met de overheid is gekozen voor de zogenoemde risico-gestuurde aanpak en dan past het niet dat op een weg met bomen op 60 cm afstand, 80 km gereden mag worden".

Rob Stomphorst, woordvoerder Veilig Verkeer Nederland

Meer handhaving op snelheid is nodig

Naast een optimaal veilige weginrichting blijft snelheidshandhaving een belangrijk middel om snelheden te reduceren. Handhaving op zowel snelheid als alcoholgebruik is de laatste jaren onder druk komen te staan waardoor de subjectieve pakkans is afgenomen. Zeker op de provinciale wegen wordt minder gecontroleerd. Onze woordvoerder Rob Stomphorst zei het volgende hierover in een interview met het AD:  "Trajectcontroles, mobiele onbemande controlesystemen en hogere boetes voor buitensporige overtreders die kunnen zorgen voor effectievere handhaving, lijken vooral te zijn voorbehouden aan het hoofdwegennet. Dit terwijl ze mogelijk ook kansen bieden voor 60- en 80km/uur-wegen. Ook BOA's zouden ingezet kunnen worden om een grotere subjectieve pakkans te creëren.".  

Categorie:
Provincie:
Tag(s):