donderdag, 9. maart 2023 - 9:35 Update: 09-03-2023 9:39

CBS: Waterschappen heffen dit jaar ruim 3,5 miljard euro

Foto van gemaal en waterpeil NAP | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

De waterschappen verwachten dit jaar meer dan 3,5 miljard euro te heffen. 'Dat is 260 miljoen euro meer dan werd begroot voor 2022', zo meldt het CBS donderdag.

Begrotingscijfers

'De heffingen worden betaald door huishoudens, boeren, natuurbeheerders en bedrijven in het gebied van het waterschap. De hoogte van de heffingen die een huishouden aan het lokale waterschap moet afdragen verschilt per regio', aldus het CBS op basis van begrotingscijfers van de waterschappen.

Dijken

Nederland telt 21 waterschappen. Waterschappen hebben twee hoofdtaken: beheer van het oppervlaktewater (de watersysteemtaak) en afvalwaterzuivering. De watersysteemtaak omvat de bescherming tegen hoogwater en wateroverlast alsmede het zorgen voor voldoende water. Het gaat bijvoorbeeld om de aanleg en het beheer van waterkeringen, zoals dijken. Hiervoor verwachten waterschappen 1,9 miljard euro te heffen voor 2023.

Waterzuivering

Voor waterzuivering, vooral van afvalwater, begroten waterschappen 1,6 miljard euro aan heffingen. Vijf waterschappen beheren ook nog een deel van de wegen en fietspaden in hun regio. De kosten die waterschappen hiervoor maken, dekken zij grotendeels uit een wegenheffing. De laatste waterschapsbelasting is de verontreinigingsheffing, die in rekening gebracht wordt als er afvalwater rechtstreeks in oppervlaktewater wordt geloosd. De wegen- en verontreinigingsheffing nemen we niet mee in onderstaande analyse.

Categorie:
Provincie: