maandag, 17. april 2023 - 19:53

Noorse satelliet met Nederlandse lasercommunicatie gelanceerd

Norsat
Foto: Defensie
Den Haag

Veiliger en tot 100 keer sneller data naar de aarde verzenden. Dat is het doel van SmallCAT. Deze lasercommunicatie is eergisteren met een Noorse satelliet mee de ruimte in gelanceerd. Nederland en Noorwegen willen de compacte technologie testen en bijvoorbeeld kijken of die binnen NAVO-verband is in te zetten.

SmallCAT is een van de prototypes aan boord van de NORSAT-satelliet. De lancering gebeurde vanuit de Amerikaanse Vandenberg Space Force Base. Met SmallCAT wil Nederland relevante capaciteiten in het ruimtedomein ontwikkelen en oplossingen bieden voor de beperkingen waar nu tegenaan wordt gelopen.

Lasercommunicatie is namelijk veel veiliger omdat die moeilijker te verstoren is dan de huidige technologie van radiofrequenties. Data kan daarnaast tot wel 100 keer sneller terug naar aarde worden verzonden. Bovendien zijn de systemen kleiner, lichter en energiezuiniger.

Nieuwe technologie

De technologie is vrij nieuw en commercieel niet verkrijgbaar. Nederland experimenteert er daarom nu samen met Noorwegen mee. Doel is om via satellieten onder meer sneller bijzondere situaties te kunnen signaleren dan nu het geval is. Hierbij wordt niet alleen naar de militaire inzet gekeken, maar ook op civiel vlak.

De lasercommunicatie is een gezamenlijke ontwikkeling van kenniscentrum TNO, het Netherlands Space Office (NSO) en Defensie. Zij zorgen ook voor de financiering.

Vijfde militaire domein

Naast land, zee, lucht en cyber wordt ruimte inmiddels als het vijfde militaire domein gezien. Vorig jaar presenteerde de krijgsmacht de Defensie Ruimte Agenda, waar deze maand voor het eerst formeel uitvoering aan is gegeven. De ontwikkeling van lasersatellietcommunicatie is een van de 3 aspecten waar Defensie zich de komende jaren op richt. 

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: