dinsdag, 2. mei 2023 - 22:49

Burgemeester Wageningen mocht openingstijden sociëteitsgebouw verruimen

burgemeester-ambtsketen
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Arnhem

De burgemeester van Wageningen mocht de openingstijden van een sociëteitsgebouw verruimen. Dat oordeelt de rechtbank. Een omwonende had een zaak aangespannen omdat hij het niet eens was met de verruimde openingstijd voor het sociëteitsgebouw en drie horecabedrijven in het centrum.

Volgens de rechtbank is het beroep van de omwonende over de horecabedrijven in het centrum niet-ontvankelijk, omdat hij bij de uitkomst van zijn beroep over die bedrijven geen procesbelang meer heeft. In de zaak tegen de studentsociëteitsgebouw net buiten het centrum heeft de omwonende wel een procesbelang. De rechtbank oordeelt echter dat de burgemeester goed motiveert waarom hij – binnen zijn beleidsruimte - de ruimere openingstijd voor de studentenvereniging toestaat. 

De eiser in deze zaak woont in het centrum van Wageningen.  Hij was het niet eens met het besluit van de burgemeester van Wageningen om ruimere openingstijden vast te stellen voor een aantal horecabedrijven binnen de gemeente dan op basis van de Algemene plaatselijke verordening (APV) van Wageningen standaard is toegestaan. In deze zaak gaat het om 4 horecabedrijven; 3 in het centrumgebied (een bar, een café en een restaurant) en een sociëteitsgebouw van een studentenvereniging net buiten het centrum. Het besluit van de burgemeester ging over het jaar 2022.

Verzoek horecabedrijven in centrum niet-ontvankelijk

De rechtbank verklaart het beroep van de omwonende tegen de ontheffingen van 3 horecabedrijven in het centrumgebied niet-ontvankelijk. Volgens de rechtbank heeft de man bij de uitkomst van het beroep voor die bedrijven geen procesbelang meer. Deze besluiten zijn namelijk al uitgewerkt. Normaal gesproken zou er dan nog een belang kunnen zijn bij een oordeel door de bestuursrechter als er in de toekomst soortgelijke besluiten genomen kunnen worden. Bij de bedrijven in het centrumgebied doet zich echter de bijzonderheid voor dat de standaardopeningstijden in de APV met ingang van 2023 zijn verruimd. Voor deze bedrijven is in de toekomst dus geen verruimingsbesluit van de burgemeester nodig. 

Besluit studentenvereniging goed gemotiveerd

Voor het beroep tegen de verruimde openingstijd van de studentenverenging geldt dat er nog wel procesbelang is. De studentenvereniging heeft nog wel elk jaar een besluit van de burgemeester nodig voor een verruimde openingstijd.

De burgemeester concludeerde naar aanleiding van het bezwaarschrift van de omwonende dat de motivering van de verruimde openingstijden voor de studentenvereniging in eerste instantie tekortschoot. In de beslissing op bezwaar is die motivering aangevuld. De rechtbank toetste die beslissing op bezwaar en komt tot de conclusie dat het besluit goed gemotiveerd is en dat de burgemeester binnen zijn beleidsruimte heeft mogen besluiten om voor de studentenvereniging een ruimere openingstijd toe te staan. Het sociëteitsgebouw ligt dicht tegen het centrum aan, in een gebied waar enige hinder van horeca geduld moet worden. Ook legt de gemeente uit dat er concrete maatregelen getroffen zijn om de overlast vanuit de studentenvereniging te beperken.

Omwonende kraakt algemene werkwijze gemeente

De omwonende spande de zaak vooral aan omdat hij het niet eens was met de algemene werkwijze van de gemeente om elk jaar opnieuw aan 53 horecabedrijven een verruiming van de openingstijden toe te staan, zonder daarbij een nieuwe belangenafweging te maken. De rechtbank moet echter beoordelen in hoeverre de omwonende direct geraakt wordt door die besluitvorming. De rechtszaak ging om die reden alleen maar om de bedrijven in de directe omgeving van zijn woning.

Categorie:
Provincie: