woensdag, 17. mei 2023 - 18:00 Update: 17-05-2023 18:07

Defensie gaat voor meer maritieme slagkracht en inzetbaarheid

maritiem-defensie-amfibie
Foto: Ministerie van Defensie
Den Haag

Om een vijand op grotere afstand beter aan te kunnen vallen krijgen de marineschepen betere sensoren en bewapening. Ook worden ze voorzien van meer capaciteiten voor amfibisch optreden en gaan opereren met onbemande vaartuigen en drones. Dit meldt het ministerie van Defensie woensdagmiddag.

Langeafstandsvuursteun

Het Korps Mariniers wordt uitgerust met langeafstandsvuursteun en nieuwe verdedigingsmiddelen tegen dreigingen vanuit de lucht. Verder krijgen de zeesoldaten onbemande systemen en nieuwe, lichte vaar- en voertuigen', aldus staatssecretaris Christophe van der Maat vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Dreiging

De dreiging in de wereld is en blijft hoog en dichtbij. De Russische agressie in Oekraïne houdt aan. Het antwoord van Defensie daarop is een transitie naar een moderne krijgsmacht, en dus ook marine. Daarmee verhoogt het ministerie de gereedheid en de inzetbaarheid. Ook een betere gevechtskracht en grotere wendbaarheid zijn hier een onderdeel van. 

Samenwerking

Maritiem optreden kan niet zonder samenwerking met andere landen. Dat is vooral het geval met België, Duitsland, Frankrijk, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De vergaande integratie met de Belgische marine wordt verder uitgebouwd. Dit geldt ook voor die tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland in de UK/NL Amphibious Force, dat dit jaar zijn vijftigjarig bestaan viert. Eenheden van het Duitse Seebatallion blijven deel uitmaken van de Amfibische Taak Groep. Op de Noordzee en in het Caribisch deel van het Koninkrijk werkt de marine ook nauw samen. Dit gebeurt met andere defensieonderdelen, de Kustwacht, overheidsorganisaties en het bedrijfsleven.

Personeel

Het personeel is een belangrijk onderdeel van de transitie van de  marine. Dat moet nieuwe schepen niet alleen in gebruik nemen, maar ook bemannen en het Korps Mariniers gevuld houden. Alleen met genoeg militairen en burgers is de slagkracht van de marine en de mariniers op peil te houden. Binnen de zeemacht lopen verschillende initiatieven voor behoud van personeel. Zo werkt de marine met de zeevaartschool aan een gezamenlijke opleiding voor nieuwe collega’s. De maatregelen die Defensie neemt om personeel te werven en te behouden, staan in de Contourenbrief Behouden, binden en inspireren. Voorbeelden daarvan zijn: meer reservisten, het Dienjaar, uitbreiden van het Defensity College en studiedeals.

Materieel

De transitie van de Koninklijke Marine op materieel gebied is ingrijpend. De zeemacht vervangt de komende periode de onderzeeboten, het grootste deel van haar bovenwaterschepen en verschillende voer- en vaartuigen van de mariniers. De slagkracht van de marine neemt bovendien flink toe met nieuwe bewapening.

Huisvesting

Het Korps Mariniers krijgt nieuwe huisvesting op Kamp Nieuw Milligen. De marinehaven in Den Helder wordt vernieuwd. Zo wordt de haven beter beveiligd, geschikt gemaakt voor de verwachte zeespiegelstijging en is er extra ruimte voor een grotere marine van de toekomst.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: