donderdag, 1. juni 2023 - 18:31 Update: 01-06-2023 18:32

Amsterdam verkoopt opnieuw afvalbedrijf AEB

verspilling, afval
Foto: fbf
Amsterdam

Amsterdam heeft opnieuw besloten om het Afval Energie Bedrijf (AEB) te verkopen. De scheidingsinstallatie verkopen we niet, die blijft van de gemeente. Amsterdam zoekt een betrouwbare eigenaar van AEB voor de lange termijn, die kennis en ervaring met onder andere CO2-afvang en -opslag meebrengt en het bedrijf naar een duurzame toekomst leidt.

Eerder was er sprake van een overname door afvalverwerker AVR uit Rotterdam. Die gaat niet door. Hieronder leest u waarom dat is en hoe we verder gaan. Het gaat in dit stadium om een voorgenomen besluit van het college van B en W.

Onderzoek en zorgen

Nadat AVR had aangegeven dat het bedrijf AEB wilde overnemen is toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) een onderzoek gestart om de koop te beoordelen. Tijdens dit onderzoek werd geleidelijk duidelijk dat de toezichthouder zorgen had over de marktconcentratie die zou ontstaan door de overname van AEB door AVR. Met andere woorden: er waren zorgen of AVR met de overname van AEB in het westen van Nederland zo groot zou worden dat kleinere afvalverwerkers onvoldoende zouden kunnen concurreren.

Voorbereiding

Omdat Amsterdam ook rekening hield met een negatief besluit van de toezichthouder is de gemeente een half jaar geleden al gestart zich daarop voor te bereiden. Daarbij benut Amsterdam de aanbevelingen van de raadsenquête AEB en de commissie-Winter. Beide hadden aangedrongen op een zorgvuldig proces. Dankzij deze voorbereiding kan het college kort na het ACM-besluit al een vervolgbesluit aan de gemeenteraad voorleggen. Dat besluit om AEB opnieuw te gaan verkopen is na intensief overleg en een lastige maar zorgvuldige afweging in het college tot stand gekomen.

Wat vinden we belangrijk bij de verkoop?

Bij het zoeken naar een geschikte koper vindt Amsterdam het belangrijk dat de afvalverwerking van Amsterdammers en levering van warmte voor veel Amsterdamse woningen zeker gesteld is en dat een koper investeert in de opvang van CO2. Maar ook dat deze bijdraagt aan doelen van duurzaamheid, zoals verkleinen van de hoeveelheid afval en meer grondstoffen hergebruiken. Deze uitgangspunten worden in de verkoopvoorwaarden opgenomen.

Landelijk tekort

Het college van B en W gaat het kabinet vragen om bedrijven te verplichten om een hoog percentage van gerecyclede grondstoffen te gebruiken en de afvalverbrandingscapaciteit in Nederland te verminderen. Het overschot aan verbrandingscapaciteit kan niet alleen door Amsterdam worden opgelost. Om een snelle overgang naar een circulaire economie te stimuleren, behoudt de gemeente de scheidingsinstallatie van AEB. Deze gebruiken we voor het terugwinnen van waardevolle reststromen uit huishoudelijk afval.

Hoe nu verder

We leggen het voorgenomen besluit van het college voor wensen en bedenkingen voor aan de gemeenteraad. Als het college daarna definitief tot verkoop besluit, volgt er tijdens het verkoopproces een radiostilte, vanwege financiële gemeentelijke belangen. De raad zal, net als in het eerdere verkoopproces en volgens de aanbevelingen van de raadsenquête, na afloop uitgebreid worden geïnformeerd over het verloop en de uitkomst.

Categorie:
Provincie: