dinsdag, 6. juni 2023 - 20:54

Studenten hogescholen en universiteiten krijgen vanaf september weer een basisbeurs

Foto van studenten VU | Archief EHF
Foto: Archief EHF
Den Haag

Zo’n 435.000 studenten van hogescholen en universiteiten ontvangen vanaf komende september weer een basisbeurs. De Eerste Kamer heeft dinsdag unaniem ingestemd met het wetsvoorstel voor de herinvoering van de basisbeurs in het hoger onderwijs. Studenten die daar recht op hebben, kunnen vanaf maandag 19 juni de basisbeurs aanvragen bij DUO.

'Meer financiële rust bij studenten'

Minister Dijkgraaf: “Voor studenten betekent de terugkeer van de basisbeurs voor studenten in het hbo en wo een flinke verbetering van hun financiële positie. Een vast bedrag per maand biedt perspectief en een goede basis. En samen met het verruimen van de aanvullende beurs zorgt deze herinvoering voor meer financiële rust bij studenten. Ik vind het ook belangrijk dat met dit wetsvoorstel het terugbetaalregime voor mbo-studenten gelijk wordt getrokken met dat van studenten op hogescholen en universiteiten. Dat geldt ook voor de bijverdiengrens. Zo komen we tot een meer gelijkwaardige positie van mbo’ers.”

Aanvragen basisbeurs

Circa 435.00 studenten, waaronder naar schatting 124.000 eerstejaars, hebben naar verwachting recht op de nieuwe basisbeurs. Om deze te ontvangen moeten ze een aanvraag doen bij DUO, die de afgelopen tijd hard heeft gewerkt aan het mogelijk maken van de herinvoering. Aanvragen kan vanaf maandag 19 juni via MijnDUO. Studenten die nu al studiefinanciering krijgen of al eerder hebben aangevraagd ontvangen bericht van DUO. Ook start op 19 juni een campagne om (aankomende) studenten erop te wijzen om hun aanvraag vóór 1 september in te dienen. Zo kan DUO de basisbeurs in september daadwerkelijk voor het eerst uitkeren.

Prestatiebeurs

Studenten in het hbo en wo hebben recht op de basisbeurs als ze in het studiejaar 2023-2024 voor het eerst gaan studeren of als ze dan nog recht hebben op studiefinanciering in de vorm van een prestatiebeurs. Uitwonende studenten ontvangen € 274,90 per maand, thuiswonende studenten € 110,30. In het studiejaar 2023-2024 komt daar voor de duur van één jaar voor alle uitwonende studenten (ook in het mbo) nog € 164,30 per maand bij vanwege de sterk gestegen kosten van onder meer boodschappen en energie. Een uitwonende student ontvangt in september daardoor in totaal bijna € 440, voor het hele studiejaar 2023-2024 is dat in totaal ruim € 5.200.

Herinvoering

Voor de herinvoering van de basisbeurs trekt het kabinet jaarlijks € 1 miljard uit. De tijdelijke koopkrachtmaatregel onder studenten is een incidentele uitgave van € 500 miljoen.

Categorie:
Provincie: