vrijdag, 7. juli 2023 - 9:33

Bouwwet wankelt opnieuw in Eerste Kamer

nieuwbouw-woning-
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Den Haag

De invoering van de ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’ (Wkb) per 1 januari 2024 is opnieuw onzeker. Met deze wet wil minister De Jonge regelen dat het toezicht op de bouwkwaliteit verschuift van gemeenten naar private bouwinspecteurs. Vereniging Eigen Huis pleit er voor om per 1 januari volgend jaar in ieder geval wél het onderdeel van juridische aansprakelijkheid bij verborgen gebreken in te voeren.

De Eerste Kamer voerde op dinsdag 4 juli 2023 overleg met minister De Jonge over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Daarin vroeg zij de minister uiterlijk vrijdag 7 juli te reageren op belangrijke vragen die de belangen van kopers en bewoners van nieuwbouwwoningen rechtstreeks raken. Zijn de vragen voor die datum niet naar tevredenheid beantwoord, dan wil de Eerste Kamer op 11 juli hier een debat over met de minister.

Daarmee is de beoogde invoering van de Wkb per 1 januari onzeker geworden. Vereniging Eigen Huis pleit er voor dat in elk geval één onderdeel van de wet, het voorstel om de juridische aansprakelijkheid te verbeteren, wel doorgaat. Dit voorstel geeft nieuwbouwkopers het recht om verborgen gebreken ook na de oplevering van de woning te verhalen op de aannemer. 

Gemiddeld 20 gebreken

De wet werd al eerder uitgesteld maar de Eerste Kamer heeft nog steeds zorgen of de wet wel goed doordacht is. Karsten Klein, directeur belangenbehartiging bij Vereniging Eigen Huis: “De vereniging begrijpt de zorgen van de Eerste Kamer. Zij vraagt zich bijvoorbeeld af hoe de gemeente nog kan controleren of nieuwe woningen bouwtechnisch correct en veilig worden gebouwd." Andere vragen gaan over hoe de wet de controle op de brandveiligheid van nieuwbouwwoningen heeft geregeld. En of de complexe wetgeving vertraging en hogere kosten gaat opleveren voor kopers. "Als dit soort belangrijke zaken nu nog steeds niet duidelijk geregeld zijn", vervolgt Klein, "dan mogen nieuwbouwkopers daar niet de risico’s voor lopen. Het is al moeilijk genoeg om een goede en enigszins betaalbare woning te bemachtigen." Wel vindt de vereniging dat het onderdeel van de wet om verborgen gebreken te kunnen verhalen op de aannemer sowieso moet worden ingevoerd. Klein: "Als die aansprakelijkheid wordt aangescherpt, dan zorgt dat ervoor dat aannemers beter hun best doen om woningen zonder gebreken op te leveren. Nu komen onze bouwinspecteurs bij de oplevering nog steeds gemiddeld zo’n 20 gebreken per nieuwbouwwoning tegen.”

Ook voor Vereniging Eigen Huis is het gedurende het lange wetstraject steeds onduidelijk gebleven of de nieuwe wet wel echt gaat zorgen voor een betere bouwkwaliteit. Bij experimenten met het nieuwe systeem waren de ervaringen meestal niet positief: gemeenten moesten vaak zelf nog ingrijpen om bouwfouten te voorkomen. Daarnaast liepen de kosten voor het bouwtoezicht hoog op tot soms wel een verdubbeling. Ook voor mogelijke vertraging van de nieuwbouw heeft de vereniging eerder gewaarschuwd. 

Categorie:
Provincie: