woensdag, 12. juli 2023 - 17:54 Update: 12-07-2023 17:56

ACM-onderzoek: Kwaliteit spanningsnetten goed maar toenemende piekspanningen op laagspanningsnetten

elektriciteit-mast-verdeelstation
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Den Haag

De ACM heeft onderzoek laten uitvoeren door ENGIE Laborelec naar de ontwikkelingen in de spanningskwaliteit in elektriciteitsnetten. Dit meldt de ACM woensdag.

Storingen of schade aan apparatuur

Onder spanningskwaliteit wordt onder andere verstaan: de hoogte van de spanning, de grenzen waarbinnen spanning mag variëren, hoe snel en in welke mate de variatie mag plaatsvinden en spanningsdips. Een slechte spanningskwaliteit kan leiden tot storingen of schade aan apparatuur of bedrijfsprocessen bij afnemers.

Tijdig inspelen door netbeheerders

De energietransitie brengt uitdagingen voor de spanningskwaliteit met zich mee. De ACM wil met dit onderzoek proactief inspelen op de ontwikkeling van de spanningskwaliteit. Daarnaast wil de ACM inzicht krijgen in mogelijke problemen zodat de netbeheerders hier tijdig op in kunnen spelen en hiervoor de juiste maatregelen kunnen treffen.

Uitschakelen omvormers zonnepanelen

Het onderzoek wijst uit dat de huidige spanningskwaliteit op de netten goed is, met uitzondering van enkele lokale problemen en in toenemende mate te hoge spanningen op laagspanningsnetten. Overspanningen kunnen onder andere leiden tot het uitschakelen van omvormers van zonnepanelen. Het rapport geeft aanbevelingen over hoe de spanningskwaliteit op laagspanningsnetten beter in kaart gebracht kan worden. Hierdoor kunnen netbeheerders effectiever op deze problematiek inspelen.

Aanbevelingen

In aanvulling hierop hebben de onderzoekers een aantal aanbevelingen gedaan over de technische en communicatieve inrichting van het meetprogramma spanningskwaliteit. Voorbeelden van de aanbevelingen zijn: geautomatiseerde verwerking van de beschikbare data, beschikbaarheid van de metingen verhogen, eerder en meer informatie verstrekken bij spanningsdips en het verrichten van meer continue metingen in laagspannings- en middenspanningsnetten. De ACM gaat in gesprek met netbeheerders en belangenorganisaties om te bespreken op welke wijze de aanbevelingen van het rapport geïmplementeerd kunnen worden.

Categorie:
Provincie: