maandag, 28. augustus 2023 - 17:04

Arbeidsinspectie ondersteunt inspanningen verbeteren C2000

portofoon-c2000
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Driebergen

Het conceptadvies van de Arbeidsinspectie over C2000 ondersteunt de inspanningen om C2000 te verbeteren. 'De aanbevelingen die de inspectie doet, zijn in lijn met de maatregelen die worden genomen en met de afspraken die er zijn met het ministerie van J&V, de eigenaar van het systeem', zo valt te lezen in de zienswijze die de politie vandaag aan de Arbeidsinspectie heeft gestuurd. Naast verbetering en vervanging van het C2000-systeem, worden politiemedewerkers beter toegerust in het omgaan met haperingen in de verbinding.

'Klachten hebben mijn volle aandacht'

Henk Geveke, lid korpsleiding met de portefeuille Technologie en Innovatie: 'Ik herken de klachten van de politiemedewerkers. Ze hebben mijn volle aandacht. Veiligheid in het operationele werk staat voorop. Collega’s moeten te allen tijde veilig kunnen werken. Daarnaast is goed bereik natuurlijk ook voor de burger van levensbelang.'

Vierlijnen uitgezet voor oplossingen

De minister van J&V – eigenaar van het systeem – heeft  vier lijnen uitgezet voor het oplossen van problemen met C2000. Het gaat om het verder optimaliseren van de radiodekking, door aanpassingen in de hard- en software. En om een nieuwe procedure voor het prioriteren van dekkingsissues, waarvoor met de gebruikers nieuwe criteria zijn afgesproken. Ook gaat het om het beter betrekken van gebruikers bij de communicatie en instructie rondom C2000 en de ontwikkeling van de nieuwe communicatievoorziening. En om het bieden van handelingsperspectief in gebieden met verminderde of geen dekking van C2000. Verder onderzoekt de minister samen met de beheerder en de gebruikers welke nieuwe technologische oplossingen nog kunnen worden toegepast, zoals de mogelijkheid om hybride portofoons in te zetten.

'Zowel ambitieus als realistisch'

De in gang gezette maatregelen bieden volgens de politie voldoende grond voor het veilig werken met het systeem C2000 en worden door Geveke omschreven als zowel ambitieus als realistisch: 'We zullen in de toekomst nog vaker aanlopen tegen technische obstakels en omgevingsfactoren die het optimaal functioneren van systemen helaas in de weg staan.’ De politie benadrukt om die reden dat 100% veiligheid met geen enkel systeem te garanderen is. Het plaatsen van extra masten waar de Arbeidsinspectie om vraagt, valt onder de verantwoordelijkheid van de systeemeigenaar J&V en kost tijd. 'Er wordt voortdurend gewerkt aan verbeteringen. Afhankelijk van de gekozen aanpassing, is daar kortere of langere tijd voor nodig', aldus Geveke.

Opleiding en etherdiscipline niet goed geborgd

De arbeidsinspectie stelt terecht dat de opleiding en etherdiscipline niet goed is geborgd waardoor overbelasting van het C2000 systeem een risico is gebleken. Daarom komt er meer aandacht voor de versterking van de kennis en vaardigheden van de eindgebruikers van C2000, zowel in de basisopleiding als in vervolgopleidingen bij de Politieacademie. Meer kennis van de bediening van apparatuur en werkafspraken kunnen onnodige belasting op het netwerk voorkomen.

Kennis en vaardigheden bij uitval C2000

'Ook moeten we politiecollega’s beter uitrusten met kennis en vaardigheden bij verminderde of geen C2000 dekking', stelt Geveke. 'Omdat we daar te weinig aandacht voor hadden, is hiervoor onder andere een handelingskader gemaakt', aldus Geveke.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: