dinsdag, 29. augustus 2023 - 8:44 Update: 29-08-2023 17:17

Meer mensen vermoord in 2022, meeste slachtoffers in Rotterdam

Forensisch onderzoek
Foto: Politie
Rotterdam

In 2022 kwamen in Nederland 142 mensen om het leven door moord of doodslag, 16 meer dan in 2021. Het aantal vrouwelijke slachtoffers nam toe met 10 (van 38 naar 48), terwijl het aantal mannelijke slachtoffers steeg met 6 (van 88 naar 94). De meeste slachtoffers vielen in Rotterdam. Bij 6 op de 10 vrouwen die in de afgelopen vijf jaar werden vermoord, was de vermoedelijke dader een (ex-)partner. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

In 2003 lag het aantal slachtoffers met 247 nog een stuk hoger. Daarna daalde het aantal geleidelijk tot 2016, vooral bij mannen. Na een piek in 2017, stabiliseerde het aantal slachtoffers van moord of doodslag in de periode 2018 tot en met 2021 tot gemiddeld 123 per jaar. In 2022 steeg het aantal slachtoffers tot 142.

Meer jonge mannen en vrouwelijke 60-plussers vermoord

Vooral het aantal mannelijke slachtoffers tussen de 20 en 40 jaar nam toe: van 30 in 2021 naar 40 in 2022. Mannen van 40 jaar en ouder waren minder vaak slachtoffer. Onder vrouwelijke slachtoffers waren het vooral 60-plussers die vaker om het leven werden gebracht: 7 in 2021 en 13 in 2022.

Vrouwen vaak omgebracht door (ex-)partner

In de periode 2018 tot en met 2022 had de politie bij 99 procent van alle vrouwelijke slachtoffers, een (vermoedelijke) dader in beeld. 6 op de 10 vrouwen werden in die periode door hun partner of ex-partner omgebracht. Bij vrouwen tussen de 20 en 60 jaar was dit driekwart. 1 op de 5 vrouwen werd door een familielid om het leven gebracht. Vrouwelijke slachtoffers werden vaak in hun eigen woning met een steekwapen of door wurging omgebracht.

Bij 85 procent van de mannen die in diezelfde periode zijn vermoord, was een dader in beeld. Deze (vermoedelijke) dader was in 3 op de 10 gevallen een kennis van het slachtoffer. Bij ruim 1 op de 7 ging het om een afrekening in het criminele circuit. Driekwart van de mannelijke slachtoffers werd omgebracht met een vuur- of steekwapen.

Jonge slachtoffers hoofdzakelijk omgebracht door ouder

In de periode 2018 tot en met 2022 werden 32 kinderen jonger dan tien jaar vermoord: 17 jongens en 15 meisjes. Deze kinderen zijn bijna allemaal (88 procent) door hun vader of moeder om het leven gebracht. In dezelfde periode zijn 41 kinderen en (jong)volwassenen van 10 tot 20 jaar vermoord.

Meeste slachtoffers in Rotterdam

De helft van alle moorden werd in gemeenten met meer dan 100 duizend inwoners gepleegd. In Rotterdam vielen in 2022 de meeste slachtoffers van moord of doodslag: 16, gevolgd door Amsterdam (10). Het is voor het eerst sinds 2008 dat in Rotterdam meer moorden zijn gepleegd dan in Amsterdam. In 2022 was er in Rotterdam 1 slachtoffer meer dan in 2021, in Amsterdam waren er 5 slachtoffers minder. In Den Haag is het aantal slachtoffers van moord of doodslag gedaald van 11 in 2021 naar 3 in 2022.

Categorie:
Provincie: