donderdag, 31. augustus 2023 - 13:42

Bijna 2 miljard euro aan militaire steun naar Oekraïne, onder meer brugleggende tanks

Brugleggende tank
Foto: Min. Defensie
Den Haag

De totale waarde van de geleverde militaire steun aan Oekraïne nadert de € 2 miljard. De vervangingswaarde van het geleverde materieel is wel iets naar beneden bijgesteld. Dat komt doordat meerdere goederen niet worden vervangen, maar zijn afgestoten. Dat meldt minister Kajsa Ollongren vandaag aan de Tweede Kamer. Het betreft leveringen tot en met 23 augustus.

De totale vervangingswaarde van alle goederen bedraagt nu circa €  1,4 miljard, ten opzichte van € 1,5 miljard 2 maanden geleden. Dat betekent uiteraard niet dat er niets is geleverd. Sinds eind juni doneerde Nederland bijvoorbeeld brugleggende Leopard 1-tanks, bruggen, munitie en ontmijningsuitrusting. Maar ook zaken als vrachtwagens, tenten, veldhospitalen, computers en datasystemen zijn naar Oekraïne gegaan. De bijdrage van Nederland aan de F-16-training en het leveren van toestellen is in dit bedrag nog niet meegenomen.

Onder de geleverde goederen die Defensie niet vervangt, vallen onder meer de Bofors 40L70 luchtdoelkanonnen. Het gaat om ouder materieel dat Defensie niet meer gebruikt.

Een uitgebreid overzicht van de geleverde militaire steun is op deze pagina terug te vinden. De openbare lijst is niet uitputtend. Er ontbreekt informatie die vanwege operationele- of nationale veiligheidsoverwegingen niet openbaar wordt gemaakt.

Nederland draagt verder bijna € 600 miljoen bij via andere initiatieven. Denk hierbij aan commerciële leveringen en fondsen.

Effecten krijgsmacht

De leveringen van materieel hebben een effect op de gereedheid van de Nederlandse strijdkrachten. De gevolgen daarvoor worden onder de huidige omstandigheden nog steeds als acceptabel beoordeeld. Er is bijvoorbeeld sprake van een vertragend effect op verwervingsprojecten. Defensie hoopt die te verzachten door onder meer aankoop van vervangend materieel te versnellen. De prijzen stijgen echter snel doordat de markt voor defensiematerieel onder druk staat.

Europese Vredesfaciliteit

Vanuit de Europese Vredesfaciliteit (European Peace Facility – EPF) is momenteel € 3,5 miljard beschikbaar gesteld. Dit bedrag dient als compensatie voor leveringen van militair materieel van EU-landen aan Oekraïne. Nederland heeft per 18 juli € 791 miljoen gedeclareerd. Ruim € 242 miljoen is al gecompenseerd. Niet alle declaraties worden uitbetaald.

Lees alles over:
Categorie: