donderdag, 7. september 2023 - 17:41

FNV: Ultimatum KLM Grondpersoneel

Acties KLM op handen
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Schiphol

De cao die KLM aan het grondpersoneel aanbiedt is op veel punten ruim onvoldoende. Geen koopkrachtbehoud, geen zekerheid op veilig en gezond werk en geen zicht op een vast contract zijn slechts drie zaken waar het bedrijf tekort schiet. Om duidelijk te stellen dat deze cao geen optie is, overhandigden werknemers van KLM Grondpersoneel vandaag een ultimatum aan de directie. Gaat de directie hier niet op in, dan volgen er acties.

David van de Geer, bestuurder FNV Luchtvaart: ‘KLM stelde een cao voor met een ‘verbeterd loonbod’. Het is dan misschien wel beter, maar al met al worden werknemers nog steeds werkend armer. Daarnaast is loon belangrijk, maar niet zaligmakend. Daarom moet ook het recht op veilig en gezond werk in de cao worden opgenomen.’

Arbeidsinspectie

Dat laatste is vooral van belang bij de vracht- en bagageafhandeling. Dat het daar niet goed gaat, blijkt ook uit de dwangsom die woensdag is opgelegd door de arbeidsinspectie. Die stelde vast dat er te weinig maatregelen zijn genomen om het werk voor deze groep werknemers te verlichten. FNV Luchtvaart wil dat de bezettings- en belastingsnormen in de cao worden vastgelegd. Van de Geer: ‘Houd bij hoeveel mensen tillen en hoe lang zij kunnen herstellen. En leg vast hoeveel mensen minimaal nodig zijn om een vliegtuig leeg te halen. Als er een piloot te weinig is, vertrekt een vlucht niet. Maar op de grond moeten ze het werk voor acht personen soms met drie mensen doen. Daardoor raakt het personeel overbelast.’

Vroegpensioen en contracten

Gevolg van die overbelasting, is dat personeel op een ongezonde manier richting het pensioen gaat. FNV Luchtvaart pleit er dan ook voor dat de vroegpensioenregeling voor personeel wordt verbeterd: drie jaar eerder stoppen met werken, met behoud van pensioenopbouw. Daarnaast dringt de FNV aan op vaste contracten voor het personeel. Van de Geer: ‘KLM leidt personeel op, om ze na vijf jaar weer op straat te zetten. Geef deze werknemers een vast contract. Dat zorgt voor continuïteit in het bedrijf en voorkomt onrust bij het personeel.’

Koopkrachtbehoud

In het verbeterde loonbod dat de KLM deed, bood het 9% loonsverhoging over twee jaar, aangevuld met een eventuele inflatiecorrectie van maximaal 2% per 1 januari 2025. FNV Luchtvaart eist een loonsverhoging van 14,3% ter compensatie van de inflatie over 2023 en voor 2024 automatische prijscompensatie.  

Verloop ultimatum

Het ultimatum dat FNV Luchtvaart aan de KLM aanbiedt, verloopt donderdag 14 september. Heeft de directie voor die tijd niets laten weten, dan volgt er een staking. 

Categorie:
Provincie:
Tag(s):